Τέταρτη παράδοση (27 Οκτωβρίου 2022)

Αποσαφήνιση όψεων της θεωρίας του Heinrich Birnbach για την μορφή σονάτας αλλά και για άλλες μουσικές μορφές, καθώς και ενδεικτικές αναλύσεις από μέρους του διδάσκοντος: Κοντσέρτο για βιολί σε Λα-μείζονα, Hob. VIIa: 3 (1765-1770)· Κοντσέρτο για δύο lire organizzate σε Ντο-μείζονα, Hob. VIIh: 1 (1786).