Τρίτη παράδοση (20 Οκτωβρίου 2022)

Αποσαφήνιση όψεων της θεωρίας του Francesco Galeazzi για την μορφή σονάτας, καθώς και ενδεικτικές αναλύσεις από μέρους του διδάσκοντος: Κοντσέρτο για βιολί σε Ντο-μείζονα, Hob. VIIa: 1 (1761-1765)· Κοντσέρτο για βιολί σε Σολ-μείζονα, Hob. VIIa: 4 (έως το 1769).