Δεύτερη παράδοση (13 Οκτωβρίου 2022)

Στην παράδοση αυτή καταρτίζεται το πρόγραμμα των παρουσιάσεων του σεμιναρίου μέχρι το τέλος του εξαμήνου. Επίσης, αποσαφηνίζονται όψεις της θεωρίας του Heinrich Christoph Koch για την μορφή σονάτας και γίνονται ενδεικτικές αναλύσεις από μέρους του διδάσκοντος: Κοντσέρτο για όργανο σε Ντο-μείζονα, Hob. XVIII: 1 (1756), τρίτο μέρος· Κοντσέρτο για όργανο / πληκτροφόρο σε Ντο-μείζονα, Hob. XVIII: 5 (έως το 1763)· Κοντσέρτο για όργανο / πληκτροφόρο σε Ντο-μείζονα, Hob. XVIII: 8 (έως το 1766)· Κοντσέρτο για όργανο / πληκτροφόρο σε Ντο-μείζονα, Hob. XVIII: 10 (έως το 1771).