Οριστικοποίηση συμμετοχών και εισαγωγή στις εργασίες του σεμιναρίου (6 Οκτωβρίου 2022)

Στην εναρκτήρια συνάντηση του σεμιναρίου λαμβάνει κατ' αρχάς χώραν η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετάσχουν σε αυτό (βλ. τις σχετικές προϋποθέσεις στην πλήρη Περιγραφή του μαθήματος παραπάνω). Η δήλωση ενδιαφέροντος γίνεται αυτοπροσώπως και ο κατάλογος των συμμετεχόντων οριστικοποιείται αυθημερόν (υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει καμμία δυνατότητα να γίνει κατόπιν δεκτός οιοσδήποτε άλλος φοιτητής).

    Στην ίδια συνάντηση κανονίζεται επίσης το πρόγραμμα των επόμενων συναντήσεων, γίνεται παρουσίαση του υπό εξέταση συνολικού ρεπερτορίου (προκειμένου μέχρι την επόμενη κιόλας συνάντηση οι συμμετέχοντες φοιτητές να έχουν επιλέξει οριστικά τα έργα που θα τους απασχολήσουν ειδικότερα κατά περίπτωση) και δίνονται όλες οι απαραίτητες μεθοδολογικές κατευθύνσεις και οδηγίες.

    Ενδεικτικές αναλύσεις (από τον διδάσκοντα): Κοντσέρτο για όργανο σε Ντο-μείζονα, Hob. XVIII: 1 (1756), πρώτο και δεύτερο μέρος.