Ομάδα πρακτικής άσκησης- Στοιχεία επικοινωνίας

Ο υπεύθυνος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΡΑ Π ΑΣ) του ΕΚΠΑ για το Τμήμα ΕΜΜΕ είναι ο κ. Αδάμος Δημήτρης (2107276443) και μπορείτε να  απευθύνεστε σε αυτόν για οποιοδήποτε διαδικαστικό ζήτημα προκύψει σχετικά με την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μέσω ΕΣΠΑ.

Τα μέλη της επιτροπής ΠΑ του Τμήματος ΕΜΜΕ είναι:

Παναγιώτης Χαλάτσης, ΕΔΙΠ (Ακαδημαϊκός Επόπτης),

Αντώνης Αρμενάκης, Επίκουρος Καθηγητής (μέλος)

Πέτρος Ζούνης, ΕΔΙΠ (μέλος).

Το mail της ΠΑ είναι praktiki@media.uoa.gr, όπου στέλνετε αιτήσεις, απορίες, ερωτήσεις κλπ.

Επίσης, για όλες τις πληροφορίες που αφορούν την ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ, μπορείτε να επισκέφτεσθε και την ιστοσελίδα του ΓΡΑΠΑΣ: grapas.uoa.gr.