Ομάδα πρακτικής άσκησης- Στοιχεία επικοινωνίας

Ο υπεύθυνος του ΓΡΑφείου Πρακτικής ΆΣκησης (ΓΡΑ Π ΑΣ) του ΕΚΠΑ για το Τμήμα ΕΜΜΕ είναι ο κ. Δημήτρης Αδάμος (dadamos@elke.uoa.gr, 2107276443), στον οποίο απευθύνεστε για οποιοδήποτε διαδικαστικό ζήτημα προκύψει σχετικά με την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ).

Τα μέλη της επιτροπής ΠΑ του Τμήματος ΕΜΜΕ είναι:

Σταμάτης Πουλακιδάκος, ΕΔΙΠ (Ακαδημαϊκός Επόπτης),

Παναγιώτης Χαλάτσης, ΕΔΙΠ,

Πέτρος Ζούνης, ΕΔΙΠ.

Το mail της ΠΑ είναι praktiki@media.uoa.gr, όπου στέλνετε αιτήσεις, απορίες, ερωτήσεις κλπ.