Ομάδα πρακτικής άσκησης- Στοιχεία επικοινωνίας

Ο υπεύθυνος του ΓΡΑφείου Πρακτικής ΆΣκησης (ΓΡΑ Π ΑΣ) του ΕΚΠΑ για το Τμήμα ΕΜΜΕ είναι η κα Έλλη Μεϊμάρη (emeimari@uoa.gr, 2107276163), στην οποία απευθύνεστε για οποιοδήποτε διαδικαστικό ζήτημα προκύψει σχετικά με την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μέσω ΕΣΠΑ.

Τα μέλη της επιτροπής ΠΑ του Τμήματος ΕΜΜΕ είναι:

Τάκης Χαλάτσης, ΕΔΙΠ (Ακαδημαϊκός Επόπτης),

Αντώνης Αρμενάκης, Επίκουρος Καθηγητής (μέλος)

Πέτρος Ζούνης, ΕΔΙΠ (μέλος).

Το mail της ΠΑ είναι praktiki@media.uoa.gr, όπου στέλνετε αιτήσεις, απορίες, ερωτήσεις κλπ.

Επίσης, για όλες τις πληροφορίες που αφορούν την ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ, μπορείτε να επισκέφτεσθε και την ιστοσελίδα του ΓΡΑΠΑΣ: grapas.uoa.gr.