Πρακτική Άσκηση- Τμήμα ΕΜΜΕ

Σταμάτης Πουλακιδάκος, Παναγιώτης Χαλάτσης, Πέτρος Ζούνης

Περιγραφή

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ συνεχίζεται με τουλάχιστον 42 διαθέσιμες θέσεις και χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020. Η πρακτική άσκηση είναι αποκλειστικά και μόνο πλήρους απασχόλησης και διάρκειας τριών (3) μηνών. Η αμοιβή των φοιτητών για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης είναι 260 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνεται ασφάλιση εργατικού ατυχήματος.

Στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές, οι οποίοι έχουν περάσει τουλάχιστον 15 μαθήματα. Στη συνέχεια, οι φοιτητές επιλέγονται κατά προτεραιότητα βάσει των κάτωθι κριτηρίων. Φοιτητές ΑΜΕΑ επιλέγονται κατά προτεραιότητα, εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον 15 μαθήματα χωρίς συμπληρωματικά κριτήρια επιλογής.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για Πρακτική Άσκηση υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας (βλ. έγγραφα) με τα απαραίτητα στοιχεία, όπως: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, έτος σπουδών, αριθμό μητρώου (ΑΜ), κινητό τηλέφωνο, e-mail, αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),

Περισσότερα  
Κωδικός: MEDIA312
Σχολή - Τμήμα: Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 6ο εξάμηνο

Ενότητες

Ο υπεύθυνος του ΓΡΑφείου Πρακτικής ΆΣκησης (ΓΡΑ Π ΑΣ) του ΕΚΠΑ για το Τμήμα ΕΜΜΕ είναι ο κ. Δημήτρης Αδάμος (dadamos@elke.uoa.gr, 2107276443), στον οποίο απευθύνεστε για οποιοδήποτε διαδικαστικό ζήτημα προκύψει σχετικά με την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ).

Τα μέλη της επιτροπής ΠΑ του Τμήματος ΕΜΜΕ είναι:

Σταμάτης Πουλακιδάκος, ΕΔΙΠ (Ακαδημαϊκός Επόπτης),

Παναγιώτης Χαλάτσης, ΕΔΙΠ,

Πέτρος Ζούνης, ΕΔΙΠ.

Το mail της ΠΑ είναι praktiki@media.uoa.gr, όπου στέλνετε αιτήσεις, απορίες, ερωτήσεις κλπ.

Ημερολόγιο