Ο ρόλος του δασκάλου τραγουδιού στο Ιατρείο Φωνής

Εισηγητής: Πάνος Δήμας

Συνοπτική περιγραφή: Ο δάσκαλος τραγουδιού είναι πολλές φορές ο πρώτος που εντοπίζει όταν ο -η εκάστοτε καλλιτέχνης (τραγουδιστής-ηθοποιός), φέρει πιθανή βλάβη στις φωνητικές του χορδές. Είναι επίσης εκείνος όπου ο καλλιτέχνης μετά την θεραπευτική αγωγή (πιθανή επέμβαση, αποκατάσταση λόγου μέσω της λογοθεραπείας), αναλαμβάνει την προπόνησή για την επανένταξή του στην επαγγελματική του δραστηριότητα. Οι διαφορετικές τεχνικές τραγουδιού και οι τεχνικές σωματοποίησης της φωνής (πως δηλαδή η φωνή θα στηρίζεται καλύτερα στο σώμα), είναι σύμφωνες με το είδος του θεάτρου που εξυπηρετούν: Κλασσικό τραγούδι - Όπερα, Belting Technique στο Musical Theatre Twang Technique, Estill Technique. Στη διάλεξη αυτή θα γίνει μια προσπάθεια να διασαφηνιστούν οι διαφορές των τεχνικών αυτών καθώς και οι πιθανές βλάβες που μπορούν να δημιουργήσουν στους καλλιτέχνες που εργάζονται με βάση τη φωνή τους.

Επιλεγμένη βιβλιογραφία

Richard Miller. On the art of singing. Oxford University Press (1996)

Alfred Tomatis. Το αυτί και η φωνή. Ελληνικά Γράμματα (1999)

Επιλεγμένες ιστοσελίδες