Ιατρική στις Παραστατικές Τέχνες (παλαιός τίτλος: Διαταραχές Φωνής & Ακοής στις Ερμηνευτικές Τέχνες και τη Μουσική)

Αθανάσιος Μπίμπας, Η. Παπαθανασίου

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος η περιγραφή, η διεπιστημονική προσέγγιση και η εξειδικευμένη πρόληψη και αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στο χώρο των ερμηνευτικών τεχνών (τραγουδιστές, ηθοποιοί, χορευτές, μουσικοί).

Η θεματολογία περιλαμβάνει: εισαγωγή στις Βασικές Επιστήμες της μουσικής, της ακοής, της φωνής και του χορού, διαταραχές της ακοής σε μουσικούς και καλλιτέχνες, δυσφωνίες στους τραγουδιστές και ηθοποιούς, μυοσκελετικές κακώσεις και νευρολογικές διαταραχές σε χορευτές και μουσικούς, και  ψυχολογία των καλλιτεχνών

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές του ευρεία γνώση των μορφών τέχνης και των απαιτήσεών από τον ερμηνευτή Μέσα από τις διαλέξεις καθώς και τα βιωματικά σεμινάρια από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, ο φοιτητής αποκτά την απαιτούμενη γνώση για να κατανοεί των τρόπων αξιολόγησης, διάγνωσης και αποκατάστασης των διαφόρων παθήσεων που συναντά στους ερμηνευτές καθώς και την διαχείριση των προβλημάτων τους με στόχο την επιστροφή στην σκηνή

Περισσότερα  
Κωδικός: MED867
Σχολή - Τμήμα: Ιατρική Σχολή » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Θεματικές Ενότητες

Εισηγητής: Θάνος Μπίμπας

Συνοπτική περιγραφή: Εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. Παρουσίαση του προγράμματος διαλέξεων και του τρόπου εξέτασης του μαθήματος (δυνατότητα αξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή συγγραφή εργασίας)

Επιλεγμένη βιβλιογραφία

  • Συγγραφή μελέτης περιπτώσεων:

http://www.bsaci.org/professionals/RCPhow_to_write_a_clinical_case_report.pdf

http://www.rcost.or.th/thai/data/journal/Howtowrite_a_case_report.pdf.

  • Συγγραφή μη συστηματικών ανασκοπήσεων

http://student.bmj.com/student/view-article.html?id=sbmj.e404

 

Εισηγήτρια: Κατερίνα Βαρδονικολάκη

Συνοπτική περιγραφή: στη συγκεκριμένη διάλεξη ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους λόγους για τους οποίους η Ιατρική στις Eρμηνευτικές Tέχνες αποτελεί ένα ιδιαίτερο ερευνητικό πεδίο καθώς επίσης και ποιοί είναι οι τομείς της αλλά και γιατί συχνά γίνεται σύγκριση των καλλιτεχνών με τους αθλητές.

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία / Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

1) https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/graduate/taught/degrees/performing-arts-medicine-msc

2) https://www.sciandmed.com/mppa/

3)http://athletesandthearts.com/dev/wpcontent/uploads/Athletes_and_the_Arts___The_Role_of_Sports.12.pdf

Εισηγητής: Κώστας Πόταγας

Συνοπτική περιγραφή: Το ερώτημα είναι εάν υπάρχει ένα εξειδικευμένο σύστημα για τη μουσική στον εγκέφαλο, όπως θεωρούμε ότι υπάρχει για τον λόγο, για την αντίληψη του χώρου ή για τη μνήμη. Ενδείξεις γι’ αυτό προέρχονται από τη νευροψυχολογία, από τη μελέτη δηλαδή ανθρώπων με εντοπίσιμες εγκεφαλικές βλάβες και εντοπίσιμες διαταραχές της μουσικής επεξεργασίας. Εάν κάτι τέτοιο όντως συμβαίνει, ποιο είναι τελικά το «μουσικό» μας ημισφαίριο

Επιλεγμένη βιβλιογραφία

Oliver Sacks. Μουσικοφιλία: Ιστορίες για τη Μουσική & τον Εγκέφαλo. Μετάφραση: Κ. Πόταγας, Επιμέλεια: Γ. Παπαδέλης. Εκδόσεις Άγρα, 2011

Εισηγητής: Θάνος Μπίμπας

Συνοπτική περιγραφή: Στόχος της διάλεξης είναι η περιγραφή της ανατομικής και της φυσιολογίας της ακουστικής οδού και ειδικότερα του κοχλία και των δομών του. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο με τον οποίο ο κοχλίας μπορεί να αναλύσει τις διάφορες συχνότητες που περιέχονται σε ένα ακουστικό σήμα, καθώς και ο τρόπος που η μηχανική ταλάντωση της βασικής μεμβράνης οδηγεί σε εκπόλωση τα τριχωτά κύτταρα του οργάνου του Corti (μηχανο-ηλεκτρική σύζευξη).

Επιλεγμένη βιβλιογραφία

Εισηγητής: Κ.Παστιάδης
Συνοπτική Περιγραφή: Για έναν επιστήμονα που ασχολείται με την αντίληψη, οι παραστατικές τέχνες αποτελούν το κατεξοχήν πεδίο εφαρμογής των θεωριών και τεχνικών περιγραφής της πρόσληψης ερεθισμάτων και παραγωγής τους. Συχνά, τόσο σε ερευνητικό-εργαστηριακό όσο και κλινικό επίπεδο, καλούμαστε να διακριβώσουμε διάφορες πτυχές της σχέσης μεταξύ ηχητικού ερεθίσματος και της αντίληψής του. Εντούτοις, εξίσου συχνά ως ερευνητές μελετούμε τα φαινόμενα αποσπασματικά (ή ακόμα και στρεβλά): επικεντρωμένοι μεν στον στόχο ενδιαφέροντος, αλλά παραγνωρίζοντας-αγνοώντας άλλους παρεμβαίνοντες παράγοντες οι οποίοι συνδιαμορφώνουν τα τελικά ευρήματα, και συνεπώς καθιστούν την ερμηνεία της σχέσης ήχου-ακουστικής αντίληψης δυσχερή.
Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές της ψυχοφυσικής και του τρόπου με τον οποίο αυτές εφαρμόζονται στον χώρο της ακουστικής αντίληψης, με άλλα λόγια της ψυχοακουστικής, και μάλιστα στα ιδιαίτερα πεδία των παραστατικών τεχνών και των αλληλεπιδράσεών τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάδειξη βασικών ψυχοακουστικών μεγεθών (ένταση, τονικό ύψος, χροιά) και του τρόπου με τον οποίο αυτά συνδιαμορφώνουν την αντίληψη των βασικών δομικών στοιχείων της μουσικής (ρυθμός, μελωδία-αρμονία, κ.ά.), με ιδιαίτερες αναφορές στην αντίληψη ενός ακροατή με δυσκολίες ακοής-βαρηκοϊα, αλλά και στην γενική περίπτωση του τρόπου με τον οποίο προσλαμβάνουμε τα ηχητικά φαινόμενα της μουσικής και των επιπτώσεών τους στους κύριους στόχους των πραστατικών τεχνών, όπως το συναίσθημα, η αντίληψη ροών, κ.ά.

Ενδεικτική βασική βιβλιογραφία
1.    D. Deutsch, Ed., The Psychology of Music, 2nd ed. San Diego: Academic Press, 1999.
2.    E. Zwicker and H. Fastl, Psychoacoustics: Facts and Models (Springer Series in Information Sciences), 2nd updated ed. Springer, 1999.
3.    B. C. J. Moore, An Introduction to the Psychology of Hearing (Fifth Edition), 5th ed. Academic Press, 2003.

Εισηγήτρια: Κατερίνα Βαρδονικολάκη

Συνοπτική περιγραφή: στόχος της συγκεκριμένης διάλεξης είναι διαγνωστική προσέγγιση και η αξιολόγηση των διαταραχών ακοής στους καλλιτέχνες. Η διάλεξη γίνεται διαδραστικά με αναφορά σε κλινικά περιστατικά.

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:

Katz, J., Chasin, M., Kristina, E., Hood, L.J., Tillery, K.L., 2015. Handbook of Clinical Audiology.

Εισηγήτρια: Κατερίνα Βαρδονικολάκη

Συνοπτική περιγραφή: Στις διαταραχές ακοής στους καλλιτέχνες δεν περιλαμβάνεται μόνο η βαρηκοΐα από έκθεση σε μουσική αλλά και άλλες κλινικές οντότητες οι οποίες πολύ συχνά υποεκτιμώνται. Στη συγκεκριμένη διάλεξη, θα διερευνηθεί αν η θέση του καλλιτέχνη, το είδος της μουσικής ή το μουσικό όργανο σχετίζονται με αυξημένες διαταραχές ακοής σε αυτή την ιδιαίτερη ομάδα.

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:

1) Kähärit, K., Zachau, G., Eklöf, M., Sandsjö, L., Möller, C., 2003. Assessment of hearing and hearing disorders in rock/jazz musicians. Int. J. Audiol. 42, 279–288.

2) Zhao, F., Manchaiah, V.K.C., French, D., Price, S.M., 2010. Music exposure and hearing disorders: an overview. Int. J. Audiol. 49, 54–64.

Εισηγητής: Δημήτρης Δημητριάδης

Περιγραφή:
Η συγκεκριμένη ομιλία θα επικεντρωθεί στη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ο ηχολήπης για τη
δημιουργία των κατάλληλων ηχητικών συνθηκών σε χώρους όπου παίζεται ζωντανή μουσική και
πιο συγκεκριμένα σε περιβάλλον πρόβας, ηχογράφησης και συναυλίας.
Στόχος είναι η προστασία της ακοής των συντελεστών τόσο από ακραία “ηχητικά
ατυχήματα”, αλλά κυρίως η εκπαίδευσή τους ώστε να μάθουν να δουλεύουν με τρόπο που θα
διασφαλίζει την μακροχρόνια υγεία της ακοής τους.

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:

Βoyce T. (2018), “Introduction to Live Sound Reinforcement: The Science, the Art, and the
Practice”, Friesen Press
White P. (2015), “The SOS Guide to Live Sound: Optimising Your Band's Live-Performance Audio
(Sound On Sound Presents...)”, Focal Press
Davis G., Jones R. (1990), “Sound Reinforcement Handbook”, Hal Leonard Corporation

Εισηγητής: Νίκος Μαρκάτος

Συνοπτική περιγραφή:
Στη συγκεκριμένη διάλεξη ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποκατάσταση της
ακοής των μουσικών με έλλειμμα ακοής. Επίσης, αναφέρονται οι βασικές αρχές της
τεχνολογίας των ακουστικών βαρηκοΐας με έμφαση στον τρόπο που διαχειρίζονται
τον ήχο και την μουσική. Τέλος, γίνεται αναφορά στις διαφορές που προκύπτουν
μεταξύ ενίσχυσης της Ομιλίας και της Μουσικής.

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία / Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
 Chasin, M. (2014). The “Best Hearing Aid” for Listening to Music: Clinical Tricks, Major
Technologies, and Software Tips. Taken from:
http://www.hearingreview.com/2014/07/best-hearing- aid-listening- music-clinical- tricks-major-
technologies-software- tips/#sthash.tnSa9wvo.dpuf
 Dillon, H. (2001). Hearing Aids. Stuttgart: Thieme.
 Madsen, S. M. and Moore, C. J. (2014). Music and Hearing Aids. Trends in Hearing 0(0) 1–29.

Εισηγήτρια: Χ. Τρούλη

Συνοπτική Περιγραφη
Συντομη περιγραφη των κυριων μουσικων οργανων και των απαιτησεων τους. Οι μουσικοι της ορχηστρας, η
τοποθετηση τους και ο μαεστρος. Οι ιδιαιτεροτητες των μουσικων ποπ και ροκ. Αναφορα στις εργονομικες και
φυσιολογικες διαδικασιες που επηρεαζουν και διαμορφωνουν τις μυοσκελετικες προσαρμογες των μουσικων.

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:
BIRD, H.A. (2016) Performing Arts Medicine in Clinical Practice. 1 st ed. London: Springer International Publishing
RAMELLA, M. et al (2014) Postural Disorders in Conservatory Students: The Diesis Project. Medical Problems of
Performing Artists, 29(1), pp. 19.

Εισηγήτρια: Χ. Τρούλη

Συνοπτική Περιγραφη
Το ανω ακρο και η εννοια της κινητικης και νευρομυικης αλυσιδας απο τον κορμο μεχρι τα δακτυλα. Οι διαταραχες
που παρουσιαζονται στο ανω ακρο του μουσικου και πως προσεγγιζουμε την δαγνωση τους.

Επιλεγμένη βιβλιογραφία:
TUBIANA, R. and CHAMAGNE, P. (1988) Functional Anatomy of the Hand. Medical Problems of Performing Artists,
3(3), pp. 83.
TUBIANA, R. (1988) Movements of the Fingers. Medical Problems of Performing Artists, 3(4), pp. 123.
TUBIANA, R. et al (1989) Fundamental Positions for Instrumental Musicians. Medical Problems of Performing
Artists,4(2), pp. 73.

Εισηγήτρια: Χ. Τρούλη

Συνοπτική Περιγραφη
Η ιδιαιτεροτητα της κλινικης εξετασης του μουσικου με εμφαση στην ληψη ιστορικου. Σε ποια στοιχεια απο την
υποκειμενικη εξεταση χρειαζεται να δινουμε εμφαση με σκοπο την διελευκανση των μηχανισμων κακωσης η αλλης
διαταραχης που αφορα την παθολογια του μουσικου.

Επιλεγμένη βιβλιογραφία:
ACKERMANN, B. and DRISCOLL, T. (2010) Development of a New Instrument for Measuring Musculoskeletal Load
and Physical Health of Professional Orchestral Musicians. Medical Problems of Performing Artists, 25(3), pp. 101.
DOMMERHOLT, J.J. (2009) Performing Arts Medicine – Instrumentalist Musicians Part I – General Considerations.
Bodywork and Movement Therapies, 13(4), pp. 311.

Εισηγητές: Θάνος Μπίμπας

Συνοπτική περιγραφή: Πως μπορεί ο ανθρώπινος λάρυγγας να παράγει αυτό το καταπληκτικό φάσμα ήχων; Γιατί όταν εισπνεύσουμε ήλιο, η φωνή μας ακούγεται πιο ‘ψηλή’; Πως μπορεί μία soprano να ακούγεται και να διακρίνεται ΄πάνω’ από μία ορχήστρα; Η διάλεξη  αυτή θα επικεντρωθεί στην μικροανατομική των φωνητικών χορδών, στη φυσιολογία και στη μηχανοβιολογία της φώνησης.

Επιλεγμένη βιβλιογραφία

Εισηγητής: Πάνος Δήμας

Συνοπτική περιγραφή: Ο δάσκαλος τραγουδιού είναι πολλές φορές ο πρώτος που εντοπίζει όταν ο -η εκάστοτε καλλιτέχνης (τραγουδιστής-ηθοποιός), φέρει πιθανή βλάβη στις φωνητικές του χορδές. Είναι επίσης εκείνος όπου ο καλλιτέχνης μετά την θεραπευτική αγωγή (πιθανή επέμβαση, αποκατάσταση λόγου μέσω της λογοθεραπείας), αναλαμβάνει την προπόνησή για την επανένταξή του στην επαγγελματική του δραστηριότητα. Οι διαφορετικές τεχνικές τραγουδιού και οι τεχνικές σωματοποίησης της φωνής (πως δηλαδή η φωνή θα στηρίζεται καλύτερα στο σώμα), είναι σύμφωνες με το είδος του θεάτρου που εξυπηρετούν: Κλασσικό τραγούδι - Όπερα, Belting Technique στο Musical Theatre Twang Technique, Estill Technique. Στη διάλεξη αυτή θα γίνει μια προσπάθεια να διασαφηνιστούν οι διαφορές των τεχνικών αυτών καθώς και οι πιθανές βλάβες που μπορούν να δημιουργήσουν στους καλλιτέχνες που εργάζονται με βάση τη φωνή τους.

Επιλεγμένη βιβλιογραφία

Richard Miller. On the art of singing. Oxford University Press (1996)

Alfred Tomatis. Το αυτί και η φωνή. Ελληνικά Γράμματα (1999)

Επιλεγμένες ιστοσελίδες

Εισηγητής: Γιάννης Κουτεντάκης

Συνοπτική περιγραφή: Προκειμένου ο σύγχρονος χορευτής να ανταποκριθεί στις
πολλαπλές απαιτήσεις του επαγγέλματός του/της, καθιστά την φυσιολογία του και
την φυσική του κατάσταση τόσο σημαντικά όσο είναι και η καλλιέργεια της τεχνικής.
Εν τούτοις, ακόμα και στο αποκορύφωμα της καριέρας τους, βασικές παράμετροι της
απόδοσης και υγείας, όπως η αερόβια ικανότητα, η μυϊκή δύναμη, οι μυοσκελετικοί
τραυματισμοί καθώς και η υγεία των οστών, αποτελούν την «αχίλλειο πτέρνα» των
περισσότερων επαγγελματιών χορού παγκοσμίως. Ορισμένα από τα προαναφερόμενα
χαρακτηριστικά θα εξεταστούν κατά την διάρκεια της παρουσίασης, με έμφαση στις
μυοσκελετικές παθήσεις.

Επιλεγμένη βιβλιογραφία
Y. Koutedakis, N.C.C. Sharp. "The Fit and Healthy Dancer". Chichester, UK: Willey &
Sons Ltd, 1999.
Y. Koutedakis. “Physiological aspects of dance”. In: Maffulli et al., (Eds.), Sports
Medicine for Specific Ages and Abilities, Churchill Livingstone & Harcourt
Publishers Ltd, Edinburgh, UK, 2001.
Y. Koutedakis, A.Z. Jamurtas. “The dancer as a performing athlete: physiological
considerations” Sports Med., 34(10): 651-61, 2004.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Δελίδης

Διάρκεια: 40 λεπτά

Συνοπτική περιγραφή: Αναφέρονται οι κλασσικές μέθοδοι εξέτασης του λάρυγγα με άκαμπτα και εύκαμπτα ενδοσκόπια και αναπτύσσονται οι βασικές αρχές της βιντεοστροβοσκόπησης. Αναφέρονται οι εφαρμογές της και οι διαφορές της από την κοινή λαρυγγοσκόπηση. Επιδεικνύονται εικόνες με τα χαρακτηριστικά της βιντεοστροβοσκόπησης. Γίνεται επιγραμματική αναφορά σε άλλες μεθόδους εξέτασης της φωνητικής ικανότητας όπως το φωνητόγραμμα, η ηλεκτρογλωττογραφία, η βιντεοκυμογραφία και η υψηλής ταχύτητας λαρυγγοσκόπηση.

Επιλεγμένη βιβλιογραφία

Εισηγητής: Δημήτρης Κικίδης

Συνοπτική περιγραφή: Το συγκεκριμένο μάθημα αναφέρεται στη συσχέτιση των διαταραχών ακοής και φώνησης, καθώς και σε μεθόδους αποκατάστασης της ακοής με ηχητικά ερεθίσματα. Επίσης, θα αναπτυχθεεί η κλινική προσέγγιση των εμβοών.

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:

Sinha Y, Silove N, Hayen A, Williams K. Auditory integration training and other sound therapies for autism spectrum disorders (ASD). Cochrane Database Syst Rev. 2011 Dec 7;(12):CD003681

Fuller TE, Haider HF, Kikidis D, Lapira A, Mazurek B, Norena A, Rabau S, Lardinois R, Cederroth CR, Edvall NK, Brueggemann PG, Rosing SN, Kapandais A, Lungaard D, Hoare DJ, Cima RF. Different Teams, Same Conclusions? A Systematic Review of Existing Clinical Guidelines for the Assessment and Treatment of Tinnitus in Adults. Front Psychol. 2017 Feb 22;8:206.

Εισηγητής: Θάνος Μπίμπας

Συνοπτική περιγραφή: Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η κατανόηση η περιγραφή των παθολογιών που προκύπτουν από οξεία φωνοτραυματική βλάβη σε τραγουδιστές, η διάγνωση και η αντιμετώπισή τους

Επιλεγμένη βιβλιογραφία

·      Mishra S1, Rosen CA, Murry T. 24 hours prior to curtain. J Voice. 2000 Mar;14(1):92-8.

·      Mishra S1, Rosen CA, Murry T. Acute management of the performing voice Otolaryngol Clin North Am. 2000 Oct;33(5):957-66.

Εισηγητής: Θάνος Μπίμπας

Συνοπτική περιγραφή: Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η κατανόηση της παθοφυσιολογίας των φωνοτραυματικών βλαβών, η κλινική τους εικόνα και η αντιμετώπιση αυτών

Επιλεγμένη βιβλιογραφία

Εισηγητής: Μαρίζα Ρίζου

Διάρκεια: 30 λεπτά

Συνοπτική περιγραφή: Σκοπός της διάλεξης αυτής είναι η παρουσίαση των διαταραχών της φωνής στους τραγουδιστές μέσω της παρουσίασης βιβλιογραφικών και προσωπικών περιπτώσεων.

Επιλεγμένη βιβλιογραφία

Εισηγητής: Χρήστος Νικήτας

Συνοπτική περιγραφή: Η συγκεκριμένη διάλεξη αφορά τη περιγραφή του λειτουργικού
ελλείμματος των επαγγελματιών καλλιτεχνών, αποτέλεσμα μυοσκελετικών διαταραχών
σχετιζόμενων με την εργασίας τους. Βασικά σημεία της διάλεξης θα είναι η υποκειμενική
και αντικειμενική αξιολόγηση του ελλείμματος, η ανάπτυξη του φυσικοθεραπευτικού
πρωτοκόλλου αποκατάστασης καθώς και ο σχεδιασμός στρατηγικών πρόληψης.

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:
Chan C, Ackermann B. Evidence-informed physical therapy management of performance-
related musculoskeletal disorders in musicians. Front Psychol. 2014 Jul 8;5:706.
Haider HF, Hoare DJ, Costa RFP, Potgieter I, Kikidis D, Lapira A, Nikitas C, Caria H, Cunha NT,
Paço JC. Pathophysiology, Diagnosis and Treatment of Somatosensory Tinnitus: A Scoping
Review. Front Neurosci. 2017 Apr 28;11:207.

Εισηγήτρια: Aναστασία Γεωργάκη

Συνοπτική περιγραφή:
Στο πλαίσιο αυτής της διάλεξης θα παρουσιάσουμε σύγχρονες επιστημονικές
προσεγγίσεις για την την ανατομοφυσιολογία της τραγουδιστικής φωνής μέσω
της ακουστικής ανάλυσης και της ψυχοακουστικής προσέγγισης. Θα
αναφερθούμε επίσης στη κατηγοριοποίηση των φωνών ανάλογα με τα ακουστικά
χαρακτηριστικά τους και την διαφοροποίηση των τεχνικών με έμφαση στη
τεχνική του bel canto .

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:
Sundberg, J., & Rossing, T. D. (1990). The science of singing voice. Northern Illinois
University Press
Mendes, Ana P., et al. "Effects of vocal training on the acoustic parameters of the
singing voice." Journal of voice 17.4 (2003): 529-543.
Kob, M., Henrich, N., Herzel, H., Howard, D., Tokuda, I., & Wolfe, J. (2011). Analysing and
understanding the singing voice: recent progress and open questions. Current
bioinformatics, 6(3), 362-374.

Εισηγητής: Ηλίας Παπαθανασίου

Συνοπτική περιγραφή:
Στο πλαίσιο αυτής της διάλεξης θα παρουσιάσουμε σύγχρονες επιστημονικές
αποδείξεις για την προστασία και αντιμετώπιση της τραγουδιστικής φωνής από
πλευράς του Λογοθεραπευτή. Θα αναφερθούμε επίσης στους τρόπους οπτικής,
ακουστικής και αντιληπτικής αξιολόγησης των διαταραχών φωνής καθώς και στις
τεχνικές θεραπείας και αποκατάστασης τους βασισμένες σε επιστημονικές
μελέτες.

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:
BONE DR., MCFARLANE SC,.VON BERG SL., ZRAICK RI(2015)¨Η φωνή και Η θεραπεία της.
Εκδόσεις Κωνσταντάρας. ( Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Ηλίας Παπαθανασίου)

Εισηγήτρια: Κατερίνα Βαρδονικολάκη

Συνοπτική περιγραφή: η συγκεκριμένη διάλεξη χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Αρχικά, γίνεται αναφορά στο πώς ο καλλιτέχνης μπορεί να προστατευτεί, από μόνος του, κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση ωτασπίδων και in ear monitor. Κατά δεύτερον, δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές και η νομοθεσία που σχετίζεται με αυξημένη έκθεση σε ήχο και τέλος περιγράφονται ποιά είναι τα συνολικά μέτρα προστασίας που μπορούν να ληφθούν στο χώρο εργασίας. Απώτερος στόχος είναι η πρόληψη, σχετιζόμενων με το επάγγελμα, παθήσεων και η βελτίωση της απόδοσης του καλλιτέχνη στην εργασία του.

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:

1) Śliwińska-Kowalska, M., Zaborowski, K., 2017. WHO environmental noise guidelines for the European region: A systematic review on environmental noise and permanent hearing loss and tinnitus. Int. J. Environ. Res. Public Health 14.

2) Marshall Chasin, AuD,MSc, 2009. Hearing Loss in Musicians, 2009th ed. Plural Publishing Inc.

 

 

Ημερολόγιο