Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
test  (έχει λήξει)
Έναρξη: 10-11-2020 12:00
Λήξη: 10-11-2020 15:45
Διάρκεια: 30 λεπτά
Προσπάθειες: 0/2
Εξέταση περιόδου Σεπτεμβρίου 2020  (έχει λήξει)
Έναρξη: 01-10-2020 15:30
Λήξη: 01-10-2020 16:30
Διάρκεια: 20 λεπτά
Προσπάθειες: 0/2