Εφαρμοσμένη Λειτουργική Ανατομική και Φυσιολογία της Φώνησης

Εισηγητές: Θάνος Μπίμπας

Συνοπτική περιγραφή: Πως μπορεί ο ανθρώπινος λάρυγγας να παράγει αυτό το καταπληκτικό φάσμα ήχων; Γιατί όταν εισπνεύσουμε ήλιο, η φωνή μας ακούγεται πιο ‘ψηλή’; Πως μπορεί μία soprano να ακούγεται και να διακρίνεται ΄πάνω’ από μία ορχήστρα; Η διάλεξη  αυτή θα επικεντρωθεί στην μικροανατομική των φωνητικών χορδών, στη φυσιολογία και στη μηχανοβιολογία της φώνησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην άδουσα φωνή

Επιλεγμένη βιβλιογραφία