Φυσιολογία της Ακοής

Εισηγητής: Θάνος Μπίμπας

Συνοπτική περιγραφή: Συνοπτική περιγραφή της λειτουργικής ανατομικής και της στοιχεία εφαρμοσμένης φυσιολογίας της ακουστικής οδού και ειδικότερα του κοχλία και των δομών του. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο με τον οποίο ο κοχλίας μπορεί να αναλύσει τις διάφορες συχνότητες που περιέχονται σε ένα ακουστικό σήμα, καθώς και ο τρόπος που η μηχανική ταλάντωση της βασικής μεμβράνης οδηγεί σε εκπόλωση τα τριχωτά κύτταρα του οργάνου του Corti (μηχανο-ηλεκτρική σύζευξη). Μοριακό, ανατομικό και παθοφυσιολογικό υπόστρωμα της βαρηκοΐας από θόρυβο και μουσική.

Επιλεγμένη βιβλιογραφία