Εισαγωγή στο μάθημα

Εισηγητής: Θάνος Μπίμπας

Συνοπτική περιγραφή: Εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. Παρουσίαση του προγράμματος διαλέξεων και του τρόπου εξέτασης του μαθήματος (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)