Διαταραχές της φωνής σε τραγουδιστές και ηθοποιούς

Εισηγητής: Θάνος Μπίμπας

Συνοπτική περιγραφή: Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η κατανόηση της παθοφυσιολογίας, των φωνοτραυματικών βλαβών, η κλινική εικόνα και η αντιμετώπιση αυτών

Επιλεγμένη βιβλιογραφία:

  • John Rubin,Robert T. Sataloff, Gwen Korovin.Diagnosis and Treatment of Voice Disorders.Plural Publishing, 2014
  • Benninger MS. The professional voice.J.Laryngol Otol.2011 Feb;125(2):111-6
  • Pedersen M McGlashan J.Surgical versuw non-surgical interventions of vocal cord nodules. Cohrane Database Syst Rev.2012 Jun 13;6