Ψυχιατρικές παθήσεις στους καλλιτέχνες και τους μουσικούς

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κοντοάγγελος

Συνοπτική περιγραφή: Βασικά ψυχοπαθολογικά προβλημάτων στους καλλιτέχνες. Μείζονες ψυχιατρικές διαταραχές διάσημων καλλιτεχνών και η συσχέτιση αυτών με τη δημιουργικότητα τους και το συνολικό έργο τους