Η ακοολογική προσέγγιση στην αποκατάσταση ακοής των μουσικών

Εισηγητής: Νίκος Μαρκάτος

Συνοπτική περιγραφή:
Στη συγκεκριμένη διάλεξη ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποκατάσταση της
ακοής των μουσικών με έλλειμμα ακοής. Επίσης, αναφέρονται οι βασικές αρχές της
τεχνολογίας των ακουστικών βαρηκοΐας με έμφαση στον τρόπο που διαχειρίζονται
τον ήχο και την μουσική. Τέλος, γίνεται αναφορά στις διαφορές που προκύπτουν
μεταξύ ενίσχυσης της Ομιλίας και της Μουσικής.

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία / Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
 Chasin, M. (2014). The “Best Hearing Aid” for Listening to Music: Clinical Tricks, Major
Technologies, and Software Tips. Taken from:
http://www.hearingreview.com/2014/07/best-hearing- aid-listening- music-clinical- tricks-major-
technologies-software- tips/#sthash.tnSa9wvo.dpuf
 Dillon, H. (2001). Hearing Aids. Stuttgart: Thieme.
 Madsen, S. M. and Moore, C. J. (2014). Music and Hearing Aids. Trends in Hearing 0(0) 1–29.