Προστασία στο περιβάλλον εργασίας - Ο ρόλος του μηχανικού ήχου

Εισηγητής: Δημήτρης Δημητριάδης

Περιγραφή:
Η συγκεκριμένη ομιλία θα επικεντρωθεί στη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ο ηχολήπης για τη δημιουργία των κατάλληλων ηχητικών συνθηκών σε χώρους όπου παίζεται ζωντανή μουσική και πιο συγκεκριμένα σε περιβάλλον πρόβας, ηχογράφησης και συναυλίας. Στόχος είναι η προστασία της ακοής των συντελεστών τόσο από ακραία “ηχητικά ατυχήματα”, αλλά κυρίως η εκπαίδευσή τους ώστε να μάθουν να δουλεύουν με τρόπο που θα διασφαλίζει την μακροχρόνια υγεία της ακοής τους.

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:

Βoyce T. (2018), “Introduction to Live Sound Reinforcement: The Science, the Art, and the
Practice”, Friesen Press
White P. (2015), “The SOS Guide to Live Sound: Optimising Your Band's Live-Performance Audio
(Sound On Sound Presents...)”, Focal Press
Davis G., Jones R. (1990), “Sound Reinforcement Handbook”, Hal Leonard Corporation