Ιστορικό, κλινική εξέταση και αξιολόγηση διαταραχών ακοής σε μουσικούς και τραγουδιστές

Εισηγήτρια: Ελευθερία Ηλιάδου

Συνοπτική περιγραφή: στόχος της συγκεκριμένης διάλεξης είναι διαγνωστική προσέγγιση και η αξιολόγηση των διαταραχών ακοής στους καλλιτέχνες. Η διάλεξη γίνεται διαδραστικά με αναφορά σε κλινικά περιστατικά.

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:

Katz, J., Chasin, M., Kristina, E., Hood, L.J., Tillery, K.L., 2015. Handbook of Clinical Audiology.