Αποκατάσταση μυοσκελετικών διαταραχών στις Παραστατικές Τέχνες. Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή

Εισηγητής: Χρήστος Νικήτας

Συνοπτική περιγραφή: Η συγκεκριμένη διάλεξη αφορά τη περιγραφή του λειτουργικού
ελλείμματος των επαγγελματιών καλλιτεχνών, αποτέλεσμα μυοσκελετικών διαταραχών
σχετιζόμενων με την εργασίας τους. Βασικά σημεία της διάλεξης θα είναι η υποκειμενική
και αντικειμενική αξιολόγηση του ελλείμματος, η ανάπτυξη του φυσικοθεραπευτικού
πρωτοκόλλου αποκατάστασης καθώς και ο σχεδιασμός στρατηγικών πρόληψης.

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:
Chan C, Ackermann B. Evidence-informed physical therapy management of performance-
related musculoskeletal disorders in musicians. Front Psychol. 2014 Jul 8;5:706.
Haider HF, Hoare DJ, Costa RFP, Potgieter I, Kikidis D, Lapira A, Nikitas C, Caria H, Cunha NT,
Paço JC. Pathophysiology, Diagnosis and Treatment of Somatosensory Tinnitus: A Scoping
Review. Front Neurosci. 2017 Apr 28;11:207.