ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ

 

Η ύλη της Γενικής Ιστολογίας-Εμβρυολογίας περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:

Δομή και λειτουργία του Κυττάρου, Επιθηλιακός ιστός, Συνδετικός ιστός, Μυικός ιστός, Χονδρικός ιστός, Οστίτης ιστός, Κυκλοφορικό σύστημα, Κύτταρα του αίματος-Αιμοποίηση, Ανοσοποιητικό Σύστημα, Νευρικός ιστός, Βασικές Αρχές της Ανάπτυξης, Οι 2 πρώτες εβδομάδες της Ανάπτυξης, 3η – 8η Εβδομάδα της Ανάπτυξης, Όψιμη Εμβρυική περίοδος, Πλακούντας – Ανάπτυξη Τροφοβλάστης, Συγγενείς ανωμαλίες της κρανιοπροσωπικής περιοχής

 

 

Η ύλη της Γενικής Ιστολογίας αφορά τα κεφάλαια:

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 , 12 (σελ.456-έως και λεμφαγγεία-σελ. 466) από το βιβλίο «Ιστολογία με στοιχεία Κυτταρικής Βιολογίας » των A. L. Kierszenbaum L. L. Tres, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης-Broken Hill Publishers, 2013).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη 1) Οι ενότητες με τον τίτλο «Κλινική σημασία» στα παραπάνω κεφάλαια και 2) Στο κεφάλαιο 1 ο Κυτταρικός κύκλος (σελ. 74-87).

 

Η ύλη της Γενικής Εμβρυολογίας που αφορά τις διαλέξεις Γονιμοποίηση και Πλακούντας-Ανάπτυξη τροφοβλάστης περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 23 (σελ. 789-801) από το βιβλίο «Ιστολογία με στοιχεία Κυτταρικής Βιολογίας » των A. L. Kierszenbaum L. L. Tres, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης-Broken Hill Publishers, 2013)

 

Η ύλη της Γενικής Εμβρυολογίας αφορά τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4 (έως και τη σελίδα 53), 8, 11 του βιβλίου: «Langman’s Βασική Ιατρική Εμβρυολογία», (T.W. Sadler Μετάφραση Μ. Κουλούκουσα, Γενική Επιμέλεια Χ. Κίττας, Ρ. Αγγελοπούλου), Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2006 (δεν διανέμεται από τον εύδοξο)