Γενική Ιστολογία-Εμβρυολογία

Γοργούλης Βασίλης

Περιγραφή

Το μάθημα διδάσκεται από το Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής

 

Συντονιστής Μαθήματος Γενικής Ιστολογίας-Εμβρυολογίας
Β. Γοργούλης, Καθηγητής-Διευθυντής Εργαστηρίου Ιστολογίας-Εμβρυολογίας
 
 
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του μαθήματος  Γενικής Ιστολογίας -Εμβρυολογίας  ( 1ο εξάμηνο) :
Σ. Χαβάκη
Επ. Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας
email: shavaki@med.uoa.gr 
 

 

Για ερωτήσεις και διευκρινίσεις εκπαιδευτικών θεμάτων:

Γραμματεία Ιστολογίας-Εμβρυολογίας φοιτητών:

Υπεύθυνη: Κ. Κοσκίνα, Τηλ. 210 7462336,

email: kkoskina@med.uoa.gr

 
Γραμματεία Ιστολογίας-Εμβρυολογίας
Υπεύθυνη: Ε. Αγγελοπούλου, Τηλ. 2107462302
 

Μέλη ΔΕΠ/Εκπαιδευτές Ιστολογίας-Εμβρυολογίας

Β. Γοργούλης, Καθηγητής

Μ. Κουλούκουσα, Αναπλ. Καθηγήτρια

Υ. Δούση-Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια

Κ. Ευαγγέλου, Αναπλ. Καθηγητής

Θ. Κοτσίνας, Επίκ. Καθηγητής

Σ. Χαβάκη, Επίκ. Καθηγήτρια

 

Επιστημονικοί συνεργάτες Ιστολογίας-Εμβρυολογίας

Ε. Γεωργακοπούλου, ιατρός ( e-mail: egddsmd@yahoo.g

Περισσότερα  

Ενότητες

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ

 

Η ύλη της Γενικής Ιστολογίας-Εμβρυολογίας περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:

Δομή και λειτουργία του Κυττάρου, Επιθηλιακός ιστός, Συνδετικός ιστός, Μυικός ιστός, Χονδρικός ιστός, Οστίτης ιστός, Κυκλοφορικό σύστημα, Κύτταρα του αίματος-Αιμοποίηση, Ανοσοποιητικό Σύστημα, Νευρικός ιστός, Βασικές Αρχές της Ανάπτυξης, Οι 2 πρώτες εβδομάδες της Ανάπτυξης, 3η – 8η Εβδομάδα της Ανάπτυξης, Όψιμη Εμβρυική περίοδος, Πλακούντας – Ανάπτυξη Τροφοβλάστης, Συγγενείς ανωμαλίες της κρανιοπροσωπικής περιοχής

 

 

Η ύλη της Γενικής Ιστολογίας αφορά τα κεφάλαια:

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 , 12 (σελ.456-έως και λεμφαγγεία-σελ. 466) από το βιβλίο «Ιστολογία με στοιχεία Κυτταρικής Βιολογίας » των A. L. Kierszenbaum L. L. Tres, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης-Broken Hill Publishers, 2013).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη 1) Οι ενότητες με τον τίτλο «Κλινική σημασία» στα παραπάνω κεφάλαια και 2) Στο κεφάλαιο 1 ο Κυτταρικός κύκλος (σελ. 74-87).

 

Η ύλη της Γενικής Εμβρυολογίας που αφορά τις διαλέξεις Γονιμοποίηση και Πλακούντας-Ανάπτυξη τροφοβλάστης περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 23 (σελ. 789-801) από το βιβλίο «Ιστολογία με στοιχεία Κυτταρικής Βιολογίας » των A. L. Kierszenbaum L. L. Tres, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης-Broken Hill Publishers, 2013)

 

Η ύλη της Γενικής Εμβρυολογίας αφορά τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4 (έως και τη σελίδα 53), 8, 11 του βιβλίου: «Langman’s Βασική Ιατρική Εμβρυολογία», (T.W. Sadler Μετάφραση Μ. Κουλούκουσα, Γενική Επιμέλεια Χ. Κίττας, Ρ. Αγγελοπούλου), Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2006 (δεν διανέμεται από τον εύδοξο)