Εισαγωγική παρουσίαση

Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

Παρουσίαση Ανάπτυξης Λογισμικού για Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες Χειμερινό 2021 - 2022.pdf
Διάλεξη 1, Μέρος Α

Παρουσίαση εργασίας για το "Ανάπτυξη Λογισμικού για Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες - Χειμερινό 2021 2022".

Διάλεξη 1, Μέρος Β

Παρουσίαση εργασίας για το "Ανάπτυξη Λογισμικού για Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες - Χειμερινό 2021 2022". 12-10-2021

Αναλυτική παρουσίαση εργασίας 1η ώρα

26 Οκτ. 2021

Αναλυτική παρουσίαση εργασίας, 2η ώρα

26 Οκτ. 2021