Παρουσίαση εργασίας 2020 - 2021 (όμοια με 2019 - 2020)

Για την πρώτη εβδομάδα (28 Σεπ 2020 - 5 Οκτ 2020), μελετήστε την Παρουσίαση της Εργασίας μέχρι και το 1ο Παραδοτέο. Η παρουσίαση της εργασίας 2020-2021, η οποία είναι η ίδια με του 2019 - 2020, θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2020, ώρα 13:00.

Παρουσιάστηκε συνοπτικά η εργασία, ο σκοπός, το αντικείμενο της και οι φάσεις υλοποίησής της.