Σεμινάρια

Περιστεφανίτιδα. Δ. Καλύβας

Συμμετοχή στη σύσκεψη Cisco Webex:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=md997859caa36b42c39f2849adfb556e8

Αντιμετώπιση αιμοραγίας. Διεγχειρητικές επιπλοκές. Β. Πετσίνης

Συμμετοχή στη σύσκεψη Cisco Webex:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m5d5d59e29ca7f6fbf921ae896c7742f2

(επιλέξτε ολόκληρο το link, κάντε δεξί 'κλικ' και επιλέξτε 'Μετάβαση σε...')

Θεραπευτική αντιμετώπιση εγκλείστων τρίτων γομφίων. Π. Χριστόπουλος

Συμμετοχή στη σύσκεψη Cisco Webex:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=ma897fa63fc1d76d0a971809c636fce0a

(επιλέξτε ολόκληρο το link, κάντε δεξί 'κλικ' και επιλέξτε 'Μετάβαση σε...')

 

Οξύ οδοντοφατνιακό απόστημα. Π. Χριστόπουλος

Συμμετοχή στη σύσκεψη Cisco Webes:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=ma070376883be66aea18861fece785be6

 
 

Αντιμετώπιση στοματοκολπικής επικοινωνίας με προώθηση ακροριζίου. Φ. Τζέρμπος

Συμμετοχλη στη σύσκεψη Cisco Webex:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m64ffa504d1046bacc8290a1c0c982b52

 

 

Μετεξακτικό Οίδημα - Μετεγχειρητικές Επιπλοκές. Λ. Γκουτζάνης

Συμμετοχή στη σύσκεψη Cisco WEBEX:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=md66a487c29f3d8542cdd623ae17aee80

 

Αναπλαστικές τεχνικές. Λ. Ποδαρόπουλος

Συμμετοχή στη σύσκεψη Cisco Webex:


https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m47710d873edd68ad84d811ea50fa359d
Wednesday, Apr 21, 2021 3:00 pm | 1 hour | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 121 455 5713
Password: WRhiK322GXJ

 

Μετεξακτικός πόνος. Α. Σπανού

Συμμετοχή στη σύσκεψη Cisco Webex:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m970fad105ce43e7a0bdba596b4dd7c3f

 

Διάστημα κεντρικών τομέων άνω γνάθου. Ν. Λυγιδάκη

Συμμετοχή στη Σύσκεψη 

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=md0f8ba8624cb3796c45c00b562b656a3

Ογκίδιο κάτω χείλους. Δ. Καλύβας

Συμμετοχή στη σύσκεψη Cisco Webex:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=md7a2d5ee4ddb7236090db84615c01e44

 

Αντιμετώπιση περιακροριζικής αλλοιώσεως. Ν. Λυγιδάκη

Συμμετοχή στη σύσκεψη Cisco webex:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=me7b577a75e6b6ebd2f18bf2a66c0c4a0

Λήψη αποφάσεων στη χειρουργική στόματος. Δ. Καλύβας

Συμμετοχή στη σύσκεψη Cisco Webex:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mcbb8dd31d8b7cf812b762f631cf5e256

 

Απώλεια συνείδησης. Φ. Τζέρμπος

Συμμετοχή στη σύσκεψη Cisco Webex:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mb153b9e8987f60db05e2e6b60a316479