Σεμινάρια

Περιστεφανίτιδα. Δ. Καλύβας

 

Αντιμετώπιση αιμοραγίας. Διεγχειρητικές επιπλοκές. Β. Πετσίνης

 

Χειρουργική Αφαίρεση Ογκιδίου κάτω χείλους | Δ. Καλύβας  

 

Οξύ Οδοντοφατνιακό Απόστημα | Ν. Λυγιδάκη 

Θεραπευτική αντιμετώπιση εγκλε'ιστων τρίτων γομφίων | Β. Πετσίνης  

Αντιμετώπιση στοματοκολπικής επικοινωνίας μετεξακτική ή με προώθηση ακρορριζίου | Ε. Καλφαρέντζος 

Μετεξακτικό Οίδημα - Μετεγχειρητικές Επιπλοκές. Λ. Γκουτζάνης

 

Μετεξακτικός πόνος. Α. Σπανού

 

 

Αναπλαστικές τεχνικές. Λ. Ποδαρόπουλος

 

Μεσόδοντες, υπεράριθμοι . Διάστημα κεντρικών τομέων άνω γνάθου | Ν . Λυγιδάκη 

Απώλεια  Συνείδησης | Λ. Γκουτζάνης / Ν. Κολόμβος 

Παίρνοντας μια απόφαση στη χειρουργική στόματος.  | Δ. Καλύβας

 

Αναπλήρωση