Σεμινάρια

Αντιμετώπιση αιμοραγίας. Διεγχειρητικές επιπλοκές. Β. Πετσίνης

 

Φλεγμονές του Στόματος - Περιστεφανίτιδα | Κ. Κατουμάς 

 

Βασικά στοιχεία σχεδιασμού τομών - ανάπτυξης κρημνών - τεχνικών συρραφής | Α. Μυλωνάς 

Οξύ Οδοντοφατνιακό Απόστημα | Ν. Λυγιδάκη 

Θεραπευτική αντιμετώπιση εγκλε'ιστων τρίτων γομφίων | Β. Πετσίνης  

Αντιμετώπιση στοματοκολπικής επικοινωνίας μετεξακτική ή με προώθηση ακρορριζίου | Ε. Καλφαρέντζος 

Μετεξακτικό Οίδημα - Μετεγχειρητικές Επιπλοκές  | Λ. Ποδαρόπουλος 

 

Αναπλαστικές Τεχνικές | Λ. Γκουτζάνης 

 

 

 

Μεσόδοντες, υπεράριθμοι . Διάστημα κεντρικών τομέων άνω γνάθου | Ν . Λυγιδάκη 

Απώλεια  Συνείδησης | Ν. Κολόμβος 

Αποτυχία Ακριρριζεκτομής -- Επανάληψη | Α. Μυλωνάς 

 

Χειρουργική αφαίρεση καλοήθων όγκων στόματος | Λ. Γκουτζάνης