Στοματική Χειρουργική ΙΙ (10ου)

Αναπλ. Καθηγητής Λ. Γκουτζάνης , Επικ. Καθηγητής Ν. Κολόμβος

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει σεμινάρια.

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε κάθε σεμινάρια και σημειώνεται όπου έχει αναρτηθεί η παρουσίαση του μαθήματος.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν εξ΄ αποστάσεως από Πέμπτη 02/04/2020.