Σεμινάρια

Τραυματιολογία Ι. Κατάγματα κάτω γνάθου. Ν. Λυγιδάκη

Τραυματιολογία ΙΙ. Κατάγματα μέσου και άνω τριτημορίου. Λ. Γκουτζάνης

Σχιστίες. Χειρουργική αντιμετώπιση των χειλεο-γναθο - υπερωιοσχιστιών. Ι. Ιατρού

Ορθογναθική. Ορθογναθικές επεμβάσεις στην κάτω γνάθο. Ι. Ιατρού

Ορθογναθική. Ορθογναθικές επεμβάσεις στην άνω γνάθο. Παντέλας

Σιαλογόνοι. Χειρουργική των παθήσεων των σιαλογόνων αδένων. Ν. Παπαδογεωργάκης

ΚΓΔ + Νευραλγία τριδύμου. Χειρουργικής της ΚΓΔ και αντιμετώπιση της νευραλγίας τριδύμου. Β. Πετσίνης

Ογκολογία- Σταδιοποίηση. Π. Χριστόπουλος

Ογκολογία - Χειρουργική αντιμετώπιση. Ν. Παπαδογεωργάκης

Επανορθωτική Χειρουργική. Λ. Γκουτζάνης

Γναθοπροσωπική Χειρουργική στα παιδιά. Ι. Ιατρού

Εμφυτευματολογία προχωρημένη. Φ. Τζέρμπος