Ορθοδοντική Ι

Ενότητες

Διάπλαση οδοντοφυΐας

Στόχος:

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι ικανός:

Να περιγράφει τη φυσιολογική διάπλαση της οδοντοφυΐας (στάδια, ηλικίες ανατολής, σειρά ανατολής)
Να εκτιμά το στάδιο της οδοντοφυΐας και την οδοντική ηλικία του ασθενούς, από την κλινική εξέταση και ακτινογραφικές απεικονίσεις
Να αναγνωρίζει παρεκκλίσεις του φυσιολογικού
Υλικό: Κλινικές εικόνες και πανοραμικές ακτινογραφίες.
Ζητούμενα: Υπολογισμός οδοντικής ηλικίας, αναγνώριση ανωμαλιών διάπλασης και σειράς ανατολής.
Εκπαιδευτική μέθοδος: Σεμινάριο και άσκηση επί κλινικών φωτογραφιών και πανοραμικών ακτινογραφιών.
Διάπλαση οδοντοφυΐας

(το αρχείο powerpoint περιέχει συνδεδεμένη ταινία που περιέχεται στον φάκελο 'διάπλαση οδοντοφυΐας' στα Έγγραφα του μαθήματος)

Άτλαντας διάπλασης και ανατολής δοντιών

Ο άτλαντας αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο Queen Mary University of London και διατίθεται σε πολλές γλώσσες, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική. Η ιστοσελίδα περιέχει και λογισμικό με το οποίο είναι δυνατός ο υπολογισμός της οδοντικής ηλικίας ασθενούς βάσει του σταδίου διάπλασης των δοντιών του.