Ορθοδοντική Ι

Ενότητες

Η βιολογική βάση της ορθοδοντικής μετακίνησης

Σκοπός:

Να παρουσιάσει τις θεωρίες της ορθοδοντικής μετακίνησης (ΟΜ) δίνοντας έμφαση στο σύγχρονο μοντέλο της κυτταρικής μικρο-εμβιομηχανικής, που εξηγεί τη μετατροπή της δύναμης σε βιολογική διεργασία

Στόχοι:

Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να είναι ικανός:

  • να περιγράφει τους ιστούς που εμπλέκονται στην OM
  • να αναφέρει τους παράγοντες που επηρεάζουν την OM
  • να αναφέρει τις θεωρίες που έχουν προταθεί για την απόκριση των ιστών κατά την ΟΜ
  • να εξηγεί τη σύγχρονη θεωρία που περιγράφει τους μοριακούς μηχανισμούς των σηματοδοτικών μονοπατιών που ενέχονται στην οστεοβλαστική διαφοροποίηση
  • να αναφέρει τις τυχόν διαφορές στο φαινόμενο της οστικής αναδιαμόρφωσης και κατά συνέπεια στο ρυθμό της ορθοδοντικής μετακίνησης ανάμεσα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες
Η βιολογική βάση της ορθοδοντικής μετακίνησης
Η βιολογική βάση της ορθοδοντικής μετακίνησης. Νέα δεδομένα στην εποχή της «Μοριακής Οδοντιατρικής»