Κινητικά ελεγχόμενη στερεοεπιλογή.Στερεοηλεκτρονικά φαινόμενα
bstelc1.pdf
Στερεοηλεκτρονικά ελεγχόμενες αντιδράσεις σε εξαμελείς δακτυλίους.
estelc1.pdf
Ολεφινικη αναστροφή .Στερεοειδικές αντιδράσεις προσθήκης-απόσπασης.
cstelc1.pdf
Στερεηλεκτρονικο φαινόμενο και στερεοεκλεκτικότητα κατα την α-αλκυλίωση ενώσεων με δακτυλιο κυκλοεξανόνης.
astelc1.pdf
Στερεοηλεκτρονικά ελεγχόμενες αντιδράσεις.
dstelc1.pdf
Στερεοειδίκευση και διαστερεοεκλεκτικοτητα της αντίδρασης ιωδολακτονοποίησης.