ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ

Περιγραφή

Παρουσιάζονται και αναλύονται μέσω χαρακτηριστικών παραδειγμάτων οι στερεοχημικοί /μηχανιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιδράσεις. Δημιουργείται το υπόβαθρο για την κατανόηση ( ερμηνεία και πρόβλεψη ) της δραστικότητας και εκλεκτικοτητας κατα τους μετασχηματισμούς των οργανικών ενώσεων.

Συμπληρωματικά Στοιχεία:
  •  Το περιεχόμενο του μαθήματος ειναι προσαρμοσμενο στις ανάγκες των φοιτητων του Τμήματος Χημείας ,οπου και γίνονται οι σχετικές παραδόσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του έκτου εξαμήνου.
  • Βοηθητικό υλικό που σχετίζεται με το αντικείμενο του μαθήματος αλλα δεν μπορει να τρέξει απο την πλατφόρμα του eclass βρίσκεται στη διεύθυνση:  http://ossm.chem.uoa.gr    ειτε εναλλακτικά στη διεύθυνση:     http://users.uoa.gr/~froussios/ossm1 

 


 

Ημερολόγιο