Πολικές προσθήκες σε διπλούς δεσμούς.β αποσπάσεις και αντιδράσεις θραυσμάτωσης
elim.pdf
Αντιδράσεις β-απόσπασης. Αντιδράσεις θραυσμάτωσης.