Τυποποίηση, πιστοποίηση και συσκευασία των παραγόμενων προϊόντων σαν πεδία εφαρμογής μάρκετινγκ