ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μάριος Τσάκας, Γρηγόρης Σπυράκης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της διαδικασίας του μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων παρουσιάζοντας την αναγκαιότητα του και το ρόλο του σήμερα, ειδικότερα μέσα σε συνθήκες έντονων ανταγωνιστικών πιέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυνατότητες διείσδυσης των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού, αναδεικνύοντας τα μοναδικά  χαρακτηριστικά τους. Επιπρόσθετα,  αναλύει τις λειτουργίες του και τον σκοπο της κάθε μίας από αυτές. Τέλος αναδεικνύει τις διαφορετικές ομάδες και τύπους του αγροτικού μάρκετινκ  κατά περίπτωση.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές και μεθόδους του μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων
 • Να γνωρίζει την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την διαφήμιση των προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή.
 • Να κατανοήσει την διαδικασία του μάρκετινγκ  μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον.
 • Να αντιληφθεί και την αναγκαιότητα και τον σκοπό του μάρκετινγκ στον αγροδιατ
Περισσότερα  
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές και μεθόδους του μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων
 • Να γνωρίζει την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την διαφήμιση των προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή.
 • Να κατανοήσει την διαδικασία του μάρκετινγκ μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον
 • Να αντιληφθεί και την αναγκαιότητα και τον σκοπό του μάρκετινγκ στον αγροδιατροφικό τομέα
 • Να αναγνωρίζει τους τύπους και την βασικές λειτουργίες των εταιρειών που υποστηρίζουν την διαδικασία του μάρκετινγκ
 • Να αντιληφθεί την προστιθέμενη εμπορική σημασία των παραγόμενων προϊόντων στα οποία έχει γίνει χρήση μάρκετινγκ
Τρόπος διδασκαλίας

Μικτή διδασκαλία

Στοιχεία μαθήματος
 • Αριθμός Εκπαιδευόμενων: 60
 • Αριθμός Μαθημάτων: 13
 • Χρόνος Μαθήματος: 3
 • Χρόνος στο σπίτι: 17
 • Συνολικός χρόνος: 260

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -