Ιστορική ανασκόπηση της διαδικασίας του μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων και τροφίμων σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο.