Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 24/02/2022  (έχει λήξει

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ 24/02/2022

11:00-13:00

Έναρξη: 17/1/22, 10:34 π.μ.
Λήξη: 21/1/22, 2:00 μ.μ.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 01/02/2022  (έχει λήξει

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ 01/02/2022

11:00-13:00

Έναρξη: 14/1/22, 9:06 π.μ.
Λήξη: 21/1/22, 2:00 μ.μ.