Κβαντική Φυσική (MATH761)

Ασκήσεις

Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Εξέταση Κβαντικής Φυσικής 12/2/21  

Μπορείτε να γράψετε εδώ τις απαντήσεις στα θέματα (βλ. περιβάλλον ΕΡΓΑΣΙΕΣ) σε περίπτωση που δεν έχετε δυνατότητα σάρωσης του γραπτού σας.

Έναρξη: 12/2/21, 5:00 μ.μ.
Δοκιμαστική άσκηση  (έχει λήξει

Η παρούσα άσκηση προσφέρεται για εξοικείωση των εγγεγραμμένων με το περιβάλλον "Ασκήσεις" του eclass. Περιέχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ελευθέρου κειμένου οι οποίες δεν σχετίζονται με εκείνες της εξέτασης. Οι απαντήσεις δεν αξιολογούνται και δεν βαθμολογούνται.

Έναρξη: 31/1/21, 9:34 μ.μ.
Λήξη: 21/2/21, 11:55 π.μ.
Προσπάθειες: 5/1
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι