Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ  (έχει λήξει)

ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ  ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ  ΔΙΑΣΑΤΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ  ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Έναρξη: 30-05-2012 14:42
Λήξη: 30-05-2013 14:42
Διάρκεια: 15 λεπτά
Προσπάθειες: 0/3