Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ  (έχει λήξει)

ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ  ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ  ΔΙΑΣΑΤΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ  ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Έναρξη: 30/5/12, 2:42 μ.μ.
Λήξη: 30/5/13, 2:42 μ.μ.
Διάρκεια: 15 λεπτά
Προσπάθειες: 0/3