ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΤΖΑΣ

Περιγραφή

Στη διδακτικη αυτή  ενότητα  περιγράφονται  οι βασικές  γνώσεις τις οποίες  πρέπει να κατέχει ο προπτυχιακός  φοιτητής  ώστε να είναι  έτοιμος  να παράσχει ασφαλή περίθαλψη στους  ασθενείς του, χωρίς να προκαλεί  παράπλευρες  απώλειες και δημιουργία  βιολογικών αλλά και εμπραγμάτων προβλημάτων σε αυτούς.

Η σύγχρονη ευρωπαική νομοθεσία  είναι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένη στην παροχή σύγχρονης αλλά και ασφαλούς  οδοντιατρικής περίθαλψης  σε όποιον  αυτή απευθύνεται, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα  στον ασθενή που μπορεί να διαταράξουν τη μελλοντική πορεία της  ζωής του,άλλα και να επηρεάσουν σοβαρά  τη σχέση του με  τον Οδοντίατρο. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -