Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 1- Πολλαπλή επιλογή  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Έναρξη: 05-11-2008 00:00
Λήξη: 05-11-2028 00:00
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 1 - Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους 
Έναρξη: 05-11-2008 00:00
Λήξη: 05-11-2028 00:00
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 1- Ερωτήσεις αντιστοιχίας 
Έναρξη: 05-11-2008 00:00
Λήξη: 05-11-2028 00:00
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 1- Ακτινογραφικές εικόνες 
Έναρξη: 05-11-2008 00:00
Λήξη: 05-11-2028 00:00
'Ασκηση αυτο-αξιολόγησης 1- Ακτινογραφικές εικόνες 
Έναρξη: 05-11-2008 00:00
Λήξη: 05-11-2028 00:00
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 1- Ακτινογραφικές εικόνες 
Έναρξη: 05-11-2008 00:00
Λήξη: 05-11-2028 00:00
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 2- Πολλαπλή επιλογή 
Έναρξη: 05-11-2008 00:00
Λήξη: 05-11-2028 00:00
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 2 - Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους 
Έναρξη: 05-11-2008 00:00
Λήξη: 05-11-2028 00:00
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 2- Ερωτήσεις αντιστοιχίας 
Έναρξη: 05-11-2008 00:00
Λήξη: 05-11-2028 00:00
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 2- Ακτινογραφικές εικόνες 
Έναρξη: 05-11-2008 00:00
Λήξη: 05-11-2028 00:00
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 2- Ακτινογραφικές εικόνες 
Έναρξη: 05-11-2008 00:00
Λήξη: 05-11-2028 00:00
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 2- Ακτινογραφικές εικόνες 
Έναρξη: 05-11-2008 00:00
Λήξη: 05-11-2028 00:00