Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 1- Πολλαπλή επιλογή  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Έναρξη: 5/11/08, 12:00 π.μ.
Λήξη: 5/11/28, 12:00 π.μ.
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 1 - Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους 
Έναρξη: 5/11/08, 12:00 π.μ.
Λήξη: 5/11/28, 12:00 π.μ.
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 1- Ερωτήσεις αντιστοιχίας 
Έναρξη: 5/11/08, 12:00 π.μ.
Λήξη: 5/11/28, 12:00 π.μ.
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 1- Ακτινογραφικές εικόνες 
Έναρξη: 5/11/08, 12:00 π.μ.
Λήξη: 5/11/28, 12:00 π.μ.
'Ασκηση αυτο-αξιολόγησης 1- Ακτινογραφικές εικόνες 
Έναρξη: 5/11/08, 12:00 π.μ.
Λήξη: 5/11/28, 12:00 π.μ.
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 1- Ακτινογραφικές εικόνες 
Έναρξη: 5/11/08, 12:00 π.μ.
Λήξη: 5/11/28, 12:00 π.μ.
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 2- Πολλαπλή επιλογή 
Έναρξη: 5/11/08, 12:00 π.μ.
Λήξη: 5/11/28, 12:00 π.μ.
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 2 - Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους 
Έναρξη: 5/11/08, 12:00 π.μ.
Λήξη: 5/11/28, 12:00 π.μ.
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 2- Ερωτήσεις αντιστοιχίας 
Έναρξη: 5/11/08, 12:00 π.μ.
Λήξη: 5/11/28, 12:00 π.μ.
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 2- Ακτινογραφικές εικόνες 
Έναρξη: 5/11/08, 12:00 π.μ.
Λήξη: 5/11/28, 12:00 π.μ.
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 2- Ακτινογραφικές εικόνες 
Έναρξη: 5/11/08, 12:00 π.μ.
Λήξη: 5/11/28, 12:00 π.μ.
Άσκηση αυτο-αξιολόγησης 2- Ακτινογραφικές εικόνες 
Έναρξη: 5/11/08, 12:00 π.μ.
Λήξη: 5/11/28, 12:00 π.μ.