Σεμινάριο Διαφορικής Διάγνωσης Μικτών Βλαβών

ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΒΑΔΕΛΛΑ

Περιγραφή
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές του 10ου εξαμήνου σπουδών. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γίνουν ικανοί οι φοιτητές να εντοπίζουν και να διαφοροδιαγιγνώσκουν τις μικτές βλάβες των γνάθων, βασιζόμενοι στην ακτινογραφική εικόνα, στα κλινικά ευρήματα και στο οδοντιατρικό και ιατρικό ιστορικό του ασθενή

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -