Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Εσωτερική ενέργεια και θερμοκρασία 
Έναρξη: 23/2/17, 3:04 μ.μ.
Φυσικά μεγέθη, μονάδες, προθέματα, μετατροπές 
Έναρξη: 23/2/17, 2:00 μ.μ.
Αριθμητικές πράξεις 
Έναρξη: 23/2/17, 1:41 μ.μ.
Εντατικές και εκτατικές ιδιότητες 
Έναρξη: 22/2/17, 2:00 μ.μ.