Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Εσωτερική ενέργεια και θερμοκρασία 
Έναρξη: 23-02-2017 15:04
Φυσικά μεγέθη, μονάδες, προθέματα, μετατροπές 
Έναρξη: 23-02-2017 14:00
Αριθμητικές πράξεις 
Έναρξη: 23-02-2017 13:41
Εντατικές και εκτατικές ιδιότητες 
Έναρξη: 22-02-2017 14:00