Πτυχιακή Εργασία (10ΕΚΑ06 και 10ΕΚΑ07)

Έγγραφα

ΤύποςAρχείο ΚάτωΜέγεθοςΗμερομηνία
Διπλωματικές Εργασίες Κωνσταντίνου Σιμσερίδη  68.62 KB17/9/21
Ηλεκτρονική δομή και μεταβίβαση οπής σε πολυμερή B-DNA με το πρότυπο Ισχυρής Δεσμεύσεως Σύρματος - Ψαροκόκαλου. Electronic Structure and Hole Transfer in B-DNA polymers, via the Fishbone - Wire Tight Binding Model.  
Κ. Σιμσερίδης
115.36 KB10/10/23
Ιχνηλάτηση μικροκαταστάσεων διαμόρφωσης πυκνών φάσεων συλλογής νανο είτε μικρο - σωματιδίων (granular matter), με χρήση ευρυφασματικης διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας, στα πλαίσια της στατιστική μηχανική αθερμικών (athermal) πυκνών συστημάτων μακράν της ισορροπίας, σε κεντρικο δυναμικό πεδίο.  
Επιβλέπων: Α. Παπαθανασίου
360.11 KB5/9/23
Ματάβαση του Freedericksz σε νανοσύνθετους σιδηρονηματικούς κρυστάλλους  
Επιβλέπων Ι. Λελίδης
53.53 KB30/9/21
Μελέτη συνθετικών σεισμικών γεγονότων μέσω του μοντέλου Olami-Feder-Christensen
Επιβλέπων Ε. Σκορδάς
87.89 KB18/10/21
Μη ερμιτιανές φωτονικές ετεροδομές με συμμετρία ομοτιμίας-αντιστροφής χρόνου
Νικόλαος Στεφάνου
71.85 KB19/7/23
Προσομοιώσεις Monte Carlo κλασικού προτύπου Heisenberg, με πολλούς γείτονες, σε διδιάστατα περιοδικά κρυσταλλικά πλέγματα. Monte Carlo simulations of the classical Heisenberg model, including many neighbors, in two-dimensional periodic crystal lattices.  
Κ. Σιμσερίδης
134.03 KB10/10/23
Σκέδαση φωτός από υμένιο με περιοδικά χρονικά μεταβαλλόμενο δείκτη διάθλασης
Νικόλαος Στεφάνου
71.8 KB31/7/23