ΤύποςΌνομα ΚάτωΜέγεθοςΗμερομηνία
-2-ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡ. ΕΞΑΜ. 2020-21_ 480.06 KB9/1/21
-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-2021, ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ 398.09 KB3/8/21
-ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑμΕΑ_ 759.37 KB25/10/18
-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΑ_ 18.03 KB25/2/21
'Υλη εξετάσεων μαθήματος "Ψυχικές Διαταραχές και Μαθησιακές Δυσκολίες Παιδιών & Εφήβων - Ψυχολογία ΑμΕΑ" 114.18 KB17/1/16
Discussing museum learning opportunities for children with disabilities 515.39 KB6/11/18
Mental health and unemployment: The coping perspective 3.29 MB6/11/18
Psychological factors and suicidal behavior in adolescents 4.09 MB6/11/18
Social, emotional and motivational aspects of learning disabilities. Challenges and responses 690.57 KB6/11/18
Working with students with special educational needs in Greece. Τeachers’ stressors and coping strategies 206.2 KB6/11/18
Αγχώδεις διαταραχές σε μαθητές Δημοτικού. Συγκριτική μελέτη μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 9.15 MB6/11/18
Αιτιολογικοί παράγοντες διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών (αυτισμού) όπως παρουσιάζονται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 1.5 MB6/11/18
Αιτιολογικοί παράγοντες και μέθοδοι παρέμβασης στη σχιζοφρένεια κατά την παιδική και εφηβική ηλικία 2.23 MB6/11/18
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30.09.2019 162.66 KB30/9/19
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑ 27.11.18 777.11 KB27/11/18
Αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις μαθησιακές δυσκολίες 6.94 MB6/11/18
ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤ-2020_.docx 16.06 KB13/9/20
Αξιολόγηση και παρέμβαση σε παιδιά με Νοητική Στέρηση 1.65 MB6/11/18
Αυτο-ρύθμιση και στρατηγικές μάθησης μαθητών Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες 290.5 KB6/11/18
Γνωστικά ελλείμματα των μαθητών με δυσλεξία 484.57 KB6/11/18
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ HUMANLINKS, ΑΠΡΙΛΙΟΣ-2021_ 231.21 KB1/4/21
Διαταραχή μετατραυματικού στρες σε παιδιά και εφήβους 3.44 MB6/11/18
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ μαθησιακών δυσκολιών και στρες 880.56 KB6/11/18
Ένταξη παιδιών με αυτισμό στο γενικό σχολείο 5.65 MB6/11/18
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ-2021, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ... 620.6 KB7/6/21
Εφαρμογή συνδυαστικού μοντέλου παρέμβασης στα πλαίσια της συστημικής θεωρίας για ΔΕΠΥ 6.62 MB6/11/18
Η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών. Τι πιστεύουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 1010.03 KB6/11/18
Η γοητεία των παραμυθιών. Χρήση και αξιοποίησή τους στην ειδική αγωγή 344.45 KB6/11/18
Η διάσταση της ηθικής κρίσης στον αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας 263.04 KB6/11/18
Η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του ηλεκτρονικού εκφοβισμού στην ψυχική υγεία εκπαιδευτικών και εφήβων 3.12 MB6/11/18
Η κοινωνική νοημοσύνη σύμφωνα με τα μοντέλα των Daniel Goleman & Karl Albrecht 1.07 MB6/11/18
Η σημασία της χρήσης εικόνας από μαθητές με σύνδρομο Down ως εξωτερική αναπαράσταση λεκτικών προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης 809.93 KB6/11/18
Η συνύπαρξη της ΔΕΠΥ με τη δυσλεξία 2.76 MB6/11/18
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ... 734.91 KB7/6/21
Ο ρόλος των βιολογικών και ψυχολογικών παραγόντων στην αιτιολογία της επιθετικής συμπεριφοράς κατά την παιδική ηλικία 3.21 MB6/11/18
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματική αντιμετώπιση παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) 555.84 KB6/11/18
Οι στάσεις των μαθητών Δημοτικού έναντι των συνομηλίκων τους με αναπηρία 5.78 MB6/11/18
Παιδιά με νοητική υστέρηση. Συμβουλευτική προσέγγιση 1.49 MB6/11/18
Παράγοντες που σχετίζονται με την επίδοση των παιδιών με σύνδρομο Down ως προς τις αριθμητικές έννοιες 3.95 MB6/11/18
Παρουσίαση της διερευνητικής φάσης και παρέμβασης στα πλαίσια του ΚΕ.Δ.Δ.Υ με σκοπό την ενσωμάτωση μαθητή με σύνδρομο Asperger 1.93 MB6/11/18
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21_ 16.47 KB9/1/21
Προτάσεις για αποτελεσματική παρέμβαση σε διαταραχές αυτιστικού φάσματος 274.88 KB6/11/18
Προτάσεις επαγγελματικού προσανατολισμού και αποκατάστασης σε άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 6.86 MB6/11/18
Πώς σχετίζεται ο σχολικός εκφοβισμός με την κατάθλιψη και την τάση αυτοκτονίας σε παιδιά και εφήβους 4.15 MB6/11/18
Στρατηγικές κατανόησης κειμένου και μαθησιακή προσέγγιση από παιδιά γυμνασίου με μαθησιακές δυσκολίες 536.05 KB6/11/18
Συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 2.12 MB6/11/18
Συμπεριφορές αυτοϋπονόμευσης, στρατηγικές κατανόησης κειμένου και προσέγγιση στη μάθηση μαθητών Γυμνασίου με μαθησιακές δυσκολίες 2.73 MB6/11/18
Συσχέτιση Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Άγχους σε μαθητές Δημοτικού 1000.38 KB6/11/18
Τα δευτερογενή συμπτώματα της ΔΕΠΥ και η επίδρασή τους στην καθημερινότητα του παιδιού και της οικογένειας 5.75 MB6/11/18
Τα Χαρισματικά παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες. Χαρακτηριστικά, εντοπισμός και προγράμματα παρέμβασης 1.31 MB6/11/18
Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση. Η διάσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης 577.42 KB6/11/18
Το μουσείο ως ενδιάμεσος χώρος εκπαίδευσης για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 380.6 KB6/11/18
Το στρες που βιώνουν οι γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 1.28 MB6/11/18
Το στρες που βιώνουν οι γονείς παιδιών με σύνδρομο Down και αυτισμό 563.03 KB6/11/18
Το σχολείο ως σημαντική πηγή στρες για τους μαθητές με δυσλεξία 2.02 MB6/11/18
Τρόποι αντίληψης και στρατηγικές διαχείρισης του χρόνου από μαθητές με ΔΕΠ-Υ 1.09 MB6/11/18
Φοιτητές με Αναπηρία & Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ 65.35 KB10/10/20
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ_ 65.65 KB10/10/20
Ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη και συμπεριφορά ατόμων με νοητική υστέρηση 2.61 MB6/11/18