Ψυχικές Διαταραχές και Μαθησιακές Δυσκολίες Παιδιών & Εφήβων - Ψυχολογία ΑμΕΑ

Α.-Σ. Αντωνίου

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος: Να εισάγει και να παρουσιάσει τις αναπτυξιακές αναπηρίες και διαταραχές καθώς και τα ψυχικού χαρακτήρα προβλήματα τα οποία εκδηλώνονται κατά την βρεφική, προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία και να αναδείξει τους αιτιολογικούς παράγοντες και τους πιθανούς τρόπους/μεθοδολογίες παρέμβασης.

Μαθησιακοί στόχοι: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να είναι σε θέση να αντιληφθούν τους ψυχολογικούς, κοινωνικούς, συναισθηματικούς, γενετικούς και άλλους παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην εδραίωση της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων και να ενημερωθούν για τη σχετική εξελικτική ψυχοπαθολογία.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Κριτήρια ψυχικής υγείας – Επιδημιολογία και συμπτώματα ψυχικών διαταραχών – Αγχώδεις διαταραχές – Φοβίες - Επεισόδια πανικού – Διαταραχή μετά από ψυχοτραυματικό γεγονός – Ιδεοληπτική καταναγκαστική διαταραχή – Διαταραχές διαγωγής – Διαταραχές διάθεσης – Kατάθλιψη – Δυσθυμική διαταραχή – Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα/ ΔΕΠΥ – Παράγοντ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο