Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (PMS140)Λάμπρος Βασιλειάδης
Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (PMS142)Κατερίνα Καρδιτσά
Διαχείριση Ποιότητας και Ασφάλειας_Εαρινό Εξάμηνο 2022 (PMS146)Αμαλία Νικολοπούλου
Διοίκηση Επιβατηγού Ναυτιλίας 2022 (PMS151)Ευάγγελος Τσιούμας
Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Ανταγωνισμού (PMS143)Λουκάς Ζυγούρος
Εφαρμογές σε Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών (Εργαστηριακά Σεμινάρια) (PMS155)Ευθύμιος Ρουμπής
Εφαρμογές σε Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική (Εργαστηριακά Σεμινάρια) (PMS156)Ευθύμιος Ρουμπής
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (PMS141)Λυκούργος Κουρκουβέλας
Ναυλώσεις (Ε) (PMS148)Μιχάλης Τσατσαρώνης
Ναυτασφαλίσεις (PMS144)Λουκάς Ζυγούρος
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / SHIPPING FINANCE (PMS149)Θεόδωρος Συριόπουλος
Πολιτική Θαλασσίων Μεταφορών στην Ε.Ε. (PMS152)Γεώργιος Βαγγέλας
Πρακτική Άσκηση (μάθημα επιλογής) (PMS153)Λάμπρος Βασιλειάδης
Συνδυασμένες Μεταφορές (PMS108)Ιωάννης Καρακικές