Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ (SOC147)Φλυτζάνης Ιωάννης
Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία (SOC150)Μανώλης Πατηνιώτης
Επιστημολογικά και φιλοσοφικά θεμέλια της κοινωνιολογίας ΙΙ, εαρ. εξ. 2021=2022 (SOC157)Δημήτριος Καρύδας, Γιάννης Κτενάς
Επιστημολογικά και φιλοσοφικά θεμέλια των κοινωνιολογικών θεωριών ΙΙ εαρ. εξ. 2022-2023 (SOC189)Δημήτριος Καρύδας
Κοινωνικές Θεωρίες της Επιστημονικής Γνώσης (SOC151)Μανώλης Πατηνιώτης
Κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση (SOC182)Μιχάλης Σπουρδαλάκης & Χρύσανθος Τάσσης
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (SOC146)Φλυτζάνης Ιωάννης
Κοινωνιολογία της θρησκείας, εαρ. εξ 2022-2023 (SOC181)Δημήτριος Καρύδας
Κοινωνιολογία της παρέκκλισης και τεχνολογίες επιτήρησης (431042)Ιωάννα Τσίγκανου
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (431032)Τσέκερης, Χαράλαμπος
Πρακτική άσκηση (SOC163)Δημήτρης Παρσάνογλου