Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αρχαία Ελληνικά IV: Αττικοί Ρήτορες (73ΦΛΓ004 και 74ΦΑ106)Μαριέττα Σιόντη
Βυζαντινή Ιστορία - Εισαγωγή στην ιστορία του Βυζαντινού κόσμου (II 13ΑΤ / ΚΙΙ03 / ΜΙ)Σοφία Μεργιαλή-Σαχά
Ηθική Φιλοσοφία (73ΦΛΣ209)Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης
Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία III: Καντ (73ΦΛΣ210)Ιωάννης Τρισόκκας
Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία ΙΙΙ: Καντ (ΦΛΣ210 (Καντ))Ιωάννης Πρελορέντζος
Πολιτική Φιλοσοφία (73 ΦΛΣ211)Ευγενία Νικολαΐδου-Κυριανίδου