ΦΣ 107 Ηθική

Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζεται γραπτώς. Δεν δίδονται απαλλακτικές εργασίες. Σε ό,τι αφορά στην γραπτή εξέταση, πλήρης θεωρείται η απάντηση που εμπεριέχει τόσο αυτά που αναφέρονται στο σχετικό σύγγραμμα, όσο και εκείνα που έχουν εκτεθεί και αναπτυχθεί στις παραδόσεις του μαθήματος.

Για το syllabus του μαθήματος βλέπε την κατηγορία "Έγγραφα".

Κωδικός: PPP293
Σχολή - Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 4ο εξάμηνο

Ενότητες

Γενική συζήτηση: Το περιεχόμενο και η ιδιαιτερότητα του ηθικού ερωτήματος. Οι απόπειρες προσπέλασής του από την κλασική αρχαιότητα έως και τις μέρες μας. Τα πεδία της ηθικής. Θεωρητική ηθική, μεταηθική και εφαρμοσμένη ηθική. Οι τρεις κυρίαρχες παραδόσεις της θεωρητικής ηθικής.

Ειδικά θέματα: Οι προτάσεις του είναι και οι προτάσεις του πρέπει. Ο έλεγχος των προτάσεων του είναι και του πρέπει.

Το ηθικώς ορθό ως αυτό που συνάδει με την αρετή ή τις αρετές - ή ως αυτό που εκφράζει την αρετή/τις αρετές του ηθικού προσώπου. Οι σχετικές αντιλήψεις του Αριστοτέλη και η θεωρία της μεσότητας. Σύγχρονες προσεγγίσεις που κινούνται στην παράδοση της αρεταϊκής ηθικής. Γκρίζα σημεία της αρεταϊκής ηθικής. Η εφαρμογή της σε καθημερινά ηθικά ζητήματα, όπως οι αμβλώσεις και άλλα αντίστοιχα.

Ημερολόγιο