Ηθική Φιλοσοφία (73ΦΛΣ209)

Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζεται γραπτώς. Δεν δίδονται απαλλακτικές εργασίες. Σε ό,τι αφορά στην γραπτή εξέταση, πλήρης θεωρείται η απάντηση που εμπεριέχει τόσο αυτά που αναφέρονται στο σχετικό σύγγραμμα, όσο και εκείνα που έχουν εκτεθεί και αναπτυχθεί στις παραδόσεις του μαθήματος.

Για το syllabus του μαθήματος βλέπε την κατηγορία "Έγγραφα".

Διδάσκοντες

Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης

Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ηθικής

5ος όροφος, κυψέλη 501, τηλέφωνο γραφείου 2107277574

e-mail:eprotopa@ppp.uoa.gr, website: www.protopapadakis.gr

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1972. Είμαι απόφοιτος του Κλασικού Λυκείου Αναβρύτων. Σπούδασα Φιλοσοφία στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου ανακηρύχθηκα Διδάκτωρ Φιλοσοφίας το 2002 με θέμα διδακτορικής διατριβής «Η Ιδέα της Ευθανασίας στην Σύγχρονη Βιοηθική». Από το 2004 διδάσκω στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρα μου έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Έχω δημοσιεύσει τέσσερις μονογραφίες στα Ελληνικά και έχω επιμεληθεί την έκδοση δυο συλλογικών έργων στην Αγγλική, ενός στην Σερβική και ενός ακόμη στην Ελληνική. Είμαι μέλος της επιτροπής Βιοηθικής του Ε.Κ.ΠΑ. καθώς και της Έδρας Βιοηθικής της UNESCO, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας. Είμαι, επίσης, μέλος διαφόρων φιλοσοφικών εταιρειών της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Θεοδόσης Πελεγρίνης, Ηθική Φιλοσοφία (Αθηνα: Πεδίο, 2014) [κωδικός Ευδόξου: 50704020]

Bernard Williams, Η Ηθική και τα Όρια της Φιλοσοφίας (Αθηνα: Αρσενιδης, 2009) [κωδικός Ευδόξου: 13256067]

Ενότητες

Γενική συζήτηση: Το περιεχόμενο και η ιδιαιτερότητα του ηθικού ερωτήματος. Οι απόπειρες προσπέλασής του από την κλασική αρχαιότητα έως και τις μέρες μας. Τα πεδία της ηθικής. Θεωρητική ηθική, μεταηθική και εφαρμοσμένη ηθική. Οι τρεις κυρίαρχες παραδόσεις της θεωρητικής ηθικής.

Ειδικά θέματα: Οι προτάσεις του είναι και οι προτάσεις του πρέπει. Ο έλεγχος των προτάσεων του είναι και του πρέπει.

Το ηθικώς ορθό ως αυτό που συνάδει με την αρετή ή τις αρετές - ή ως αυτό που εκφράζει την αρετή/τις αρετές του ηθικού προσώπου. Οι σχετικές αντιλήψεις του Αριστοτέλη και η θεωρία της μεσότητας. Σύγχρονες προσεγγίσεις που κινούνται στην παράδοση της αρεταϊκής ηθικής. Γκρίζα σημεία της αρεταϊκής ηθικής. Η εφαρμογή της σε καθημερινά ηθικά ζητήματα, όπως οι αμβλώσεις και άλλα αντίστοιχα.

Ημερολόγιο