Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ancient Greek Sculpture (ARCH726)Stylianos E. Katakis
ERASMUS 2019/ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ (ARCH737)Ελένη Ψωμά
Erasmus για το ακαδημαϊκό έτος 2018/ 2019 (ARCH684)Ελένη Ψωμά
Key Themes in Eastern Mediterranean Archaeology (ARCH639)kkopanias
ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π.Ψ. (ARCH629)Ελένη Ψωμά
ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Π.Ψ. (ARCH628)Ελένη Ψωμά
Βυζαντινή Ιστορία (Τμήμα Φιλολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας - ακαδ. έτος 2018-2019) (ARCH625)Κατερίνα Νικολάου
Διαχείριση βιβλιογραφικών παραπομπών (με το Zotero) και σημειώσεων (με το Evernote) (ARCH189)Ιωάννης Ματζαβάκης
Εισαγωγή στην Αρχαία Σικελία (ARCH391)Paolo Daniele Scirpo
Η ιστορική μελέτη της μνήμης (ARCH469)Α. Λιάκος, Δ. Λαμπροπούλου, Μ. Μούλιου, Δ. Πλάντζος
ΠΡΩΙΜΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1500-1780) (ARCH655)Κώστας Γαγανάκης
Φροντιστήριο: Χεττιτική Γλώσσα και Γραφή (ARCH642) Κωνσταντίνος Κοπανιάς