Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ancient Greek Sculpture (ARCH726)Stylianos E. Katakis
Ancient Greek Topography and Architecture. The Archaeology of Death in the Ancient Greek World (@MeditArch)Nikolas Dimakis
Erasmus 2021/ 2022 (ARCH873)Ελένη Ψωμά
The archaeology of Mycenaean Greece (ARCH927)Vassilis Petrakis
Αncient Greek Topography and Architecture (ARCH884)Chrysanthos Kanellopoulos @ BAAG
Διαχείριση βιβλιογραφικών παραπομπών (με το Zotero) και σημειώσεων (με το Evernote) (ARCH189)Ιωάννης Ματζαβάκης
Εισαγωγή στην Αρχαία Σικελία (ARCH391)Paolo Daniele Scirpo
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ/ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2020-2021 (ARCH827)Κατερίνα Κωνσταντινίδου
Οθωμανική Γλώσσα (ARCH864)Λεωνίδας Μοίρας
Φύλο και κοινωνία στην Ευρώπη, 19ος –20ός αιώνες: Η περίπτωση των μεσαίων και κυρίαρχων τάξεων (ARCH329)Κώστας Ράπτης