Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ancient Greek Sculpture (ARCH726)Stylianos E. Katakis
Erasmus 2021/ 2022 (ARCH873)Ελένη Ψωμά
Key Themes in Eastern Mediterranean Archaeology (ARCH639)kkopanias
Αncient Greek Topography and Architecture (ARCH884)Chrysanthos Kanellopoulos @ BAAG
Διαχείριση βιβλιογραφικών παραπομπών (με το Zotero) και σημειώσεων (με το Evernote) (ARCH189)Ιωάννης Ματζαβάκης
Εισαγωγή στην Αρχαία Σικελία (ARCH391)Paolo Daniele Scirpo
Ιστορίης Επίσκεψις (2021-2022) - Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή (ARCH920)Κ. Γαρδίκα, Ν. Γιαντσή, Αν. Δρανδάκη, Μ. Ευθυμίου, Β. Καραμανωλάκης, Α. Κιουσοπούλου, Π. Κονόρτας, Μ. Κούμας, Δ. Λαμπροπούλου, Σ. Μεργιαλή-Σαχά, Αν. Παπαδία-Λάλα, Δ. Παυλόπουλος, Σπ. Πλουμίδης, Ευ. Χατζηβασιλείου
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ/ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2020-2021 (ARCH827)Κατερίνα Κωνσταντινίδου
Οθωμανική Γλώσσα (ARCH864)Λεωνίδας Μοίρας