Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
2023_EDCM this is a test lesson (GEOL626)Ελένη Καπουράνη
EDCM - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΣΕΙΡΑ 3η (GEOL396)Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης, Βαρβάρα Αντωνίου, Βασιλική Αλεξούδη, Αλεξία Γραμπά, Παρασκευή Τσιούμα, Άννα Ντούρα, Χριστίνα Λέκκα
EDCM - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΣΕΙΡΑ 4η (GEOL394)Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης, Βαρβάρα Αντωνίου, Βασιλική Αλεξούδη, Αλεξία Γραμπά, Παρασκευή Τσιούμα, Άννα Ντούρα, Χριστίνα Λέκκα
EDCM new - Ανακοινώσεις για Διδάσκοντες  (GEOL629)Γώγου Μαριλία
EDCM-Υ01-Εισαγωγή στη Θεωρία Κινδύνων, Κρίσεων και Καταστροφών (Introduction to Hazard, Crisis and Disaster Theory) (GEOL586)Ε. Λέκκας
EDCM-Υ02-Γεωδυναμικοί Κίνδυνοι (Geodymanic Hazards) (GEOL587)Λέκκας Ε., Μαυρούλης Σ., Βούλγαρης Ν., Καβύρης Γ.
EDCM-Υ03-Κλίμα, Κλιματική Κρίση και Υδρομετεωρολογικοί Κίνδυνοι (Climate, Climate Crisis and Hydrometeorologic Hazards) (GEOL588)Νάστος Π., Καρτάλης Κ., Διακάκης Μ.
EDCM-Υ04-Ανθρωπογενείς και Βιολογικοί Κίνδυνοι (Manmade and Biological Hazards) (GEOL589)Μουζάκης Γ., Τερζίδης Α., Ιωαννίδης Π.
EDCM-Υ05-Διαχείριση Καταστροφών (Disaster Management) (GEOL590)Ε. Λέκκας
GIS and Remote Sensing (GIS06)Νίκη Ευελπίδου
GIS05 Geospatial Modelling and Analysis (GIS05)Giannis Saitis
GIS06 GIS and Remote Sensing (GIS06)Emmanouil Vassilakis.
GIS07 Scientific Research on GIS (GIS07)Cartalis Constantinos, Philippopoulos Constantinos
GIS08 Spatial Statistics (GIS08)Maria Hatzaki, Platon Patlakas, Georgia Lazoglou
Hydrogeology (Erasmus) (GEOL512)Emmanuel Skourtsos
Test (GEOL628)Βαρβάρα Αντωνίου
Test Hydro (GEOL514)Εμμανουήλ Σκούρτσος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (GEOL564)Χαρά Ντρίνια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (GEOL383) (GEOL383)Στυλιανός Λόζιος
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - «ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (GEOL557)Χαρά Ντρίνια, Αριάδνη Αργυράκη, Κατερίνα Κούλη
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ» (GEOL558)Χαρά Ντρίνια, Αντρέας Τζάνης, Κατερίνα Κούλη
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (GEOL556)Χαρά Ντρίνια
Αποτελέσματα Αξιολογήσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων από τους φοιτητές (GEOL392)ΟΜ.Ε.Α. Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (GEOL152)Καλή Τζώρτζη
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (GEOL243)Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ (GEOL552)Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Κοντακιώτης, Χαρά Ντρίνια
Μεταμορφικές Πετρογενετικές Διεργασίες (Υ404)Δημήτριος Κωστόπουλος
ΠΜΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (GEOL298)Αριάδνη Αργυράκη
Σεμινάρια Λειτουργίας Ευφυούς Συστήματος Λήψεων Αποφάσεων (Ε.ΣΥ.Λ.Α.) (ΕΣΥΛΑ)Εμμανουήλ Σκούρτσος
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1. Διαχείριση και αντιμετώπιση σεισμικών καταστροφών - Υπολογιστικά εργαλεία αναγνώρισης και αποτίμησης σεισμικών καταστροφών, 2. Προσομοίωση διαχείρισης σεισμικής καταστροφής σε αστικό περιβάλλον, 3. Κατασκευή Γραφικών Παραστ (ΣΜ002)Βασιλική Κουσκουνά, Σ. Βασιλοπούλου, Β. Σακκάς
Σεμινάριο: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΑΣΚΗΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ και το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ (GEOL248)Αν. Καθηγ. Σ. ΛΟΖΙΟΣ, Αν. Καθηγ. Ι. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγ. Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Καθηγ. Α. ΑΡΓΥΡΑΚΗ, Αν. Καθηγ. Π. Πομώνης, Επ. Καθηγ. Χ. ΚΡΑΝΗΣ, Επ. Καθηγ. Ε. ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Επ. Καθηγ. Κ. ΣΟΥΚΗΣ, Dr. Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, MSc.
Σύλλογος Διδασκόντων Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ (GEOL549)Σύλλογος Διδασκόντων Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ