Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ANALYSIS AND MANAGEMENT OF ANTHROPOGENIC - NATURAL HAZARDS AND DISASTERS (GEOL291)Νίκη Ευελπίδου
EDCM - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΣΕΙΡΑ 3η (GEOL396)Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης, Βαρβάρα Αντωνίου, Βασιλική Αλεξούδη, Αλεξία Γραμπά, Παρασκευή Τσιούμα, Άννα Ντούρα, Χριστίνα Λέκκα
EDCM - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΣΕΙΡΑ 4η (GEOL394)Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης, Βαρβάρα Αντωνίου, Βασιλική Αλεξούδη, Αλεξία Γραμπά, Παρασκευή Τσιούμα, Άννα Ντούρα, Χριστίνα Λέκκα
Hydrogeology (Erasmus) (GEOL512)Emmanuel Skourtsos
Test Hydro (GEOL514)Εμμανουήλ Σκούρτσος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (GEOL383) (GEOL383)Στυλιανός Λόζιος
Αποτελέσματα Αξιολογήσεων Προπτυχιακών Μαθημάτων από τους φοιτητές (GEOL392)ΟΜ.Ε.Α. Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (GEOL152)Καλή Τζώρτζη
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (GEOL243)Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης
Μεταμορφικές Πετρογενετικές Διεργασίες (Υ404)Δημήτριος Κωστόπουλος
ΠΜΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (GEOL298)Αριάδνη Αργυράκη
Σεμινάρια Λειτουργίας Ευφυούς Συστήματος Λήψεων Αποφάσεων (Ε.ΣΥ.Λ.Α.) (ΕΣΥΛΑ)Εμμανουήλ Σκούρτσος
Σεμινάριο: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΑΣΚΗΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ και το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ (GEOL248)Επ. Καθηγ. Σ. ΛΟΖΙΟΣ, Επ. Καθηγ. Ι. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγ. Ν. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Καθηγ. Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Αν. Καθηγ. Α. ΑΡΓΥΡΑΚΗ, ΕΔΙΠ Χ. ΚΡΑΝΗΣ, ΕΔΙΠ Ε. ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, ΕΔΙΠ Κ. ΣΟΥΚΗΣ, MSc Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ