ΠΜΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Αριάδνη Αργυράκη

Περιγραφή

Τα εβδομαδιαία σεμινάρια οργανώνονται από το Τμήμα για όλες τις Ειδικεύσεις του ΠΜΣ "Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον" και αποσκοπούν στην αλληλεπίδραση των φοιτητών με προσκεκλημένους επιστήμονες από φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και οργανισμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε σχετικά πεδία. Η θεματολογία των σεμιναρίων είναι ευρεία και καλύπτει θέματα γενικού ενδιαφέροντος των γεωεπιστημών με έμφαση στη μετάδοση εμπειριών από ανθρώπους που εργάζονται στο αντικείμενο εντός αλλά κυρίως εκτός του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

Τα σεμινάρια δεν έχουν διδακτικές μονάδες, ωστόσο η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική από όλους τους φοιτητές του ΠΜΣ. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης χορηγούνται στους συμμετέχοντες τέσσερεις (4) πιστωτικές μονάδες ECVET καθώς και Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού και των μονάδων ECVET θα πρέπει ο φοιτητής να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστο το 80% των σεμιναρίων. 

Τα σεμινάρια μπορούν να παρακολουθούν επίσης όλοι οι προπτυχιακο

Περισσότερα